BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Antoni (Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław), Žukovskis Jan (Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania)
Tytuł
Effective Managing Social Co-Operatives as a Form of Social Enterprise : the Case of Poland
Efektywne zarządzanie spółdzielniami socjalnymi będącymi formą przedsiębiorstw społecznych : przypadek Polski
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2014, vol. 13, nr 4, s. 83-96, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie, Przedsiębiorstwa społeczne, Efektywność zarządzania
Cooperatives, Social enterprises, Management effectiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Ekonomia społeczna sprzyja integracji zawodowej i społecznej wśród osób, które są narażone na ryzyko marginalizacji społecznej, tworzeniu miejsc pracy, oraz świadczeniu publicznych usług społecznych.
Cel badań: Celem artykułu jest określenie istoty spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz cech charakterystycznych dla ich zarządzania.
Metodyka: Niniejszy artykuł analizuje lub omawia badania dotychczas publikowane przez innych autorów oraz oświadczenia zawarte w oficjalnych dokumentach jednostek ruch spółdzielczego. W oparciu o badania wtórne została podjęta próba wyjaśnienia oraz oceny specyfiki efektywnego zarządzania spółdzielniami socjalnymi.
Kluczowe wnioski: W wyniku badań i analiz zostały zidentyfikowane główne cechy spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz zostały wskazane cechy charakterystyczne dla ich zarządzania. Artykuł oferuje nową wartość dla zrozumienia ciągłości zasad leżących u podstaw spółdzielni w kontekście nowych wyznań dla ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)

Background. Social economy fosters professional and social integration among persons who are at risk of social marginalization, creation of employment, provision of public social services.
Research aims. The purpose of this paper is to identify the essence of social co-operatives as forms of social enterprises and the characteristics of their management.
Method. This paper analyses or discusses chosen research previously published by others authors and also statements from official documents of co-operative movement units. Based on the desk research an attempt of explanation and assessment of specificity of effective social enterprises management are made.
Key findings. As a result of research and analysis, the main features of social co-operatives as a form of social enterprise were identified and the characteristics of their management were revealed. The paper adds a new value to understanding of continuity of co-operative principles in the context of new challenges in the framework of social economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADRECMA. (1992). Dossier Europe centrale et orientale: Mutation économique et Économie sociale. Revue des Etudes Cooperatives, Mutualistes est Associatives, 41.
 2. Brown, J. (2006). Designing Equity Finance for Social Enterprises. Social Enterprise Journal, 2(1).
 3. Boczar, K. (1991). Zasady spółdzielcze. Warszawa: Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego.
 4. Boguta, W. (2006). Przedsiębiorstwo spółdzielcze a spółka kapitałowa - różnice, przewagi, wady i problemy, specyfika zarządzania. In Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego, conference materials, II Spółdzielcze Forum Społeczno-Ekonomiczne. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 5. Borzaga, C., & Defourny, J. (eds). (1992). The Emergence of Social Enterprise, London: Routledge.
 6. Brzozowska, J. (2007). Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 1(39).
 7. Castellini, M., Maran, L. (2012). An Overview of Management Systems in the Cooperative Sector. Journal of Co-Operative Accounting and Reporting, 1(1).
 8. Cook, M.L. (1994). The role of management behavior in agricultural co-operatives. Journal of Agricultural Cooperation, 9.
 9. Cornforth, C. (1995). Patterns of Cooperative Management. Economic and Industrial Democracy, 16.
 10. Defourny, J., Michel, S., & Sophie, A. (2002). The Co-Operative Movement in Belgium: perspectives and Prospects. Editions Luc Pire.
 11. Defourny, J., & Nyssens, M. The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective. EMES Working Papers Series 2012, no. 3, Retrieved from: http://www.emes.net/uploads/media/EMES-WP-12-03_Defourny-Nyssens.pdf
 12. Dyka, S., & Grzegorzewski, P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Warszawa: Difin.
 13. Dziubińska-Michalewicz, M. (2003). Przedsiębiorstwa społeczne jako jedna z form zatrudnienia socjalnego. Doświadczenia wybranych krajów - Włoch, Finlandii i Francji. Warszawa: Wydawnictwo MPiPS.
 14. European Commission Social Business Initiative. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels 2011, p. 2. Retrieved from: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf.
 15. Hausner, J. (2007). Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Ekonomia Społeczna, 1.
 16. Hausner, J., & Kwiecińska, D., & Pacut, A. (2006). Europejski model społeczny. Nowe Życie Gospodarcze, 11.
 17. Henrÿm, H. (2005). Guidelines for Cooperative legislation. Second revised edition. Geneva: International Labour Office.
 18. Herbst, K. (2013). Perspektywy ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 1.
 19. Information about functioning of social cooperatives operating on the basis of the act of 27 April 2006 on social cooperatives over 2010-2011. MPiPS, Warsaw 2010.
 20. Izdebski, H. (2007). Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia Społeczna, 1.
 21. Juszczyk, M., Miżejewski, C., & Ołdak, M. (2009). Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej. Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej.
 22. Kochanowicz, J., & Topińska, I. (1992). Memoire d'Économies sociales en Pologne: des 'traditions un peu oubliées'. Revue des Etudes Cooperatives, Mutualistes est Associatives, 41.
 23. Kożuch, A. (2010). Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 3.
 24. Kwaśnicki, W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2.
 25. Leadbeater, Ch. (1997). The Rise of the Social Entrepreneur. London: Demos.
 26. Major, G. (1998). The Need for NOVARS (Non-voting Value Added Sharing Renewable Shares). Journal of Cooperative Studies, 31(2).
 27. Matoga, B. (2007). Włoskie spółdzielnie socjalne realizują wiele usług komunalnych. Gazeta Samorządu i Administracji, (Monitor Gospodarczy), 25.
 28. Monitor Spółdzielczy. (1999). Monitor Spółdzielczy No. 1 (28 February) (Polish version of the Statement on Cooperative Identity).
 29. Novkovic, S., & Holm, W. (2012). Co-operative networks as a source of organizational innovation. International Journal of Co-operative Management, 6(11).
 30. Pałys, E. (2005). Przedsiębiorstwa społeczne wzmacniają rozwój. Gazeta Samorządu i Administracji, 17.
 31. Paton, R. (2003). Managing and Measuring Social Enterprises. London: Sage Publications.
 32. Raport o spółdzielczości polskiej. (2010). Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 33. Ridley-Duff, R. (2009). Cooperative social enterprises: company rules, access to finance and management practice. Social Enterprise Journal, 5(1).
 34. Roelants, B., & Sanchez Bajo, C. (2002). Un aperçu général de l'économie sociale. In B. Roelants (ed.), Un essai d'introduction à l'économie sociale en Europe. Praha.
 35. Rybka, I. (2007). System pomocy społecznej w Polsce wobec nowej fali ekonomii społecznej: szanse i bariery. Trzeci Sektor, 9.
 36. Rymsza, M. (2005). Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. Trzeci Sektor, 2.
 37. Sadowski, T. (2005). Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Retrieved from: http://es.net.pl/images/stories/files/ekonomia%20spoleczna%20w%20polsce.pdf.
 38. Szopa, B. (2007). Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej. Ekonomia Społeczna, 1.
 39. World Declaration on Worker Cooperatives, Approved by the ICA General Assembly in Cartagena, Columbia, 23rd September 2005. Retrieved from http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/Declaration_approved_by_ICA_EN-2.pdf
 40. Word Standards of Social Cooperatives, CICOPA, ICA 2011.
 41. Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu