BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miejsce kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich firm dolnośląskich
Place of Credit in Financing Enterprises Activities at Example of Small and Medium-Sized Businesses Which Operating in Lower Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 241-255, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt, Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, Business activity lending, Credit, Investment, Small business
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestię roli kredytu bankowego w finansowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanego materiału badawczego, podjęto próbę zdiagnozowania stosunku dolnośląskich przedsiębiorców do kredytów bankowych, skali ich wykorzystania w bieżącej i inwestycyjnej działalności firmy, identyfikowanych ograniczeń ich uzyskania i motywów zaciągania. Omawiając problematykę, oparto się na przeglądzie literatury tematu i wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród firm funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of bank loans in financing current and investment companies operations. Based on the research material, author made an attempt to diagnose the lower silesian entrepreneur's attitudes to bank loans, the scale of their use in current and investment business, perceived limi tations and motives for borrowing. The issues is discussing on a review of the literature topic and based on results of research conducted among companies which are operating in Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (2013), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., Warszawa.
  2. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Kosowska M. (2009), Finansowanie pożyczkami i kredytami - szanse i zagrożenia, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa, 103-104.
  4. Kurowska M. (2008), Źródła finansowania segmentu mikro i małych firm, w: Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 499.
  5. Łuczka T., Przysiecki P. (2008), Sylwetka mikro i małych przedsiębiorców w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 105.
  6. PARP (2012), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa.
  7. Pułaska-Turyna B. (2011), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
  8. Szymborska-Sutton A. (2012), Na kredyt firmowy czeka się nawet 2 lata; www.finanse.egospodarka.pl/82324,Nakredyt- firmowy-czeka-sie-nawet-2-lata,1,48,1.html (25.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu