BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Krzysztof (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Kardas Marcin (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Tytuł
Portal internetowy jako narzędzie promowania innowacyjności
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 297-307, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Promocja, Portale internetowe, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovations, Promotion, Web portals, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet jest nieodzownym elementem rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Z jednej strony gwarantuje on demokratyzację i swobodę wypowiedzi, zaś z drugiej niesie ze sobą zagrożenie związane z informacyjnym chaosem. Internet jest użytecznym źródłem informacji tylko wtedy, gdy jego zasoby są uporządkowane oraz możliwy jest szybki i skuteczny dostęp do tych zasobów. Dostęp ten zapewniają m.in. portale internetowe, tj. serwisy informacyjne poszerzone o rożne funkcje internetowe, poświęcone wybranej sferze społecznej, gospodarczej lub kulturowej. Portale internetowe zapewniają wiedzę poprzez dostarczanie nowych i łączenie dostępnych informacji w Internecie, a także współpracę podmiotów będących ich dostawcami i odbiorcami. Dostęp do informacji staje się szczególnie cenny dla osób zajmujących się innowacyjnością, a więc nowatorstwem, wprowadzaniem innowacji (czegoś nowego lub znacząco udoskonalonego, np. produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych i marketingowych). Dotyczy to nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w te działania (dostawców produktów, procesów i rozwiązań), ale także osób poszukujących informacji na temat tych działań (odbiorców produktów, procesów i rozwiązań). Portale internetowe, dzięki dostępowi do dużej ilości informacji, stają się platformą bezpośrednich interakcji wyżej wymienionych grup. Jednocześnie dzięki portalom internetowym ten tradycyjny podział zaciera się zwłaszcza po stronie odbiorców, którzy z konsumenta odizolowanego, nieświadomego i biernego stają się konsumentem współdziałającym, poinformowanym i czynnym. Niezależnie od powyższego, portale internetowe mogą stać się źródłem informacji oraz inspiracji dla osób, które wcześniej nie zajmowały się bądź w niewielkim stopniu interesowały się innowacyjnością. Dotarcie do tych osób jest nie tylko dużym wyzwaniem, ale jednocześnie wielką szansą na poszerzenie kręgu odbiorców oraz dostawców innowacyjnych produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych i marketingowych. Możliwości, jakie niosą portale internetowe zostały także dostrzeżone na gruncie polityki innowacyjnej. (fragment tekstu)

The growing importance of Internet in social, economic and cultural aspects of life creates new opportunities, i.e. in the field of innovation policy pursued by government and self-government administrations. One of the main objectives of innovation policy is to promote innovativeness. Thus, Internet portals can be used to achieve this objective. The article presents the role of Internet portals positioned among the tools of promoting innovativeness as well as the selected worldwide and Polish innovation portals. A great deal of attention is given to the so-called Innovation Portal (PI) managed by the Polish Agency for Enterprise Development. Experiences gained from managing PI and analyses of other portals dedicated to the issue of innovativeness enable to indicate some solutions that can be used to make Internet portals a more effective tool of promoting innovativeness in Poland. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczek K., Kardas M., Innowacje w sieci, Innowacyjni 5/2009
  2. Kozarowicz H., Skowrońska A., Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005
  3. Nahotko M., Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCLXX, Zeszyt 6 [8] 2004, Kraków 2004, s. 7-8
  4. Portal internetowy, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal_internetowy, lipiec 2009
  5. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu