BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Analiza porównawcza innowacyjności urzędów administracji samorządowej w subregionach województwa zachodniopomorskiego
Comparative Analysis of Innovation for Local Govermment Offices in Subregions of West Pomerania Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 189-198, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Administracja samorządowa, Województwo
Innovative character, Self-government administration, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu obok terminu nowa ekonomia wprowadza się termin ekonomia innowacyjności, motywując to faktem, że współczesny rozwój gospodarczy jest determinowany przyspieszonym procesem zmian, którego główną siłą napędową są innowacje techniczne, technolo-giczne i organizacyjne. Celem pracy jest porównanie dwu subregionów województwa zachodniopomorskiego: szczecińskiego i koszalińskiego, z punktu widzenia jednego z najważniejszych kryteriów we współczesnym rozwoju gospodarczym, jakim jest innowacyjność. Badaniu poddano urzędy samorządów terytorialnych: starostw powiatowych i gmin miejskich oraz gmin miejskowiejskich. Autor wyodrębnił osiem grup - zespołów funkcjonalnych, uważając je za kryteria zawierające istotne czynniki wpływu na poziom innowacyjności w urzędach. Zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) opracowano przez T.L. Saaty'ego1. Otrzymano skwantyfikowany, syntetyczny obraz komparatywny urzędów dla dwu badanych obszarów regionu(fragment tekstu)

The notion of innovation economy appears in modern literature next to the term new economy. This is motivated by the fact that economic development is currently determined by the accelerated process of changes whose main driving force are the innovations: technological, technical, organizational and others. The aim of this work is to compare two subregions of the West Pomerania province: Szczecin and Koszalin, in terms of innovation in their offices of local administration. The author identified eight functional groups of analysis (criteria) containing detailed factors of impact on the degree of motivation. In the empirical part was used the method AHP (Analytic Hierarchy Process) developed by T.L.Saaty. It allows decomposition of complex decision problem and the creation of the final ranking for each criterion and synthetic comparison. The results of the study indicate varied degree of implementation and realization of innovative activities in both areas of the province at the observed offices.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Figurska I., Wiśniewski E., Wybrane problemy konkurencyjności regionów na przykładzie Pomorza Środkowego, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk 2008.
 2. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
 3. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, UMK, Toruń 2004.
 4. Saaty T.L., The seven pillars of the Analytic Hierarchy Process, 4922 Ellsworth Avenue, Pittsburgh, PA 15213.
 5. Saaty T.L., Priorities Originate from Dominance and Order Topology in AHP . Rank from Comparisons and from Rating in the Analytic Hierarchy Process, w: Wykorzystanie AHP i metod pokrewnych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i menedżerskich, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2003.
 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
 7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim.
 9. Ustawa z dnia 28 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
 10. Vaida O. S., Kumar S., Analytic Hierarchy Process: An overview of applications "European Journal of opperational Research", Volume 169.1., New York 2006, s. 1-29.
 11. Wiśniewski E., Podejmowanie decyzji. Wybrane zagadnienia, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1998.
 12. Wiśniewski E., Analiza dystansu ekonomicznego między dawnymi województwami koszalińskim i szczecińskim w nowym województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 5, Koszalin 1999.
 13. Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, red. W. Misiąg, Placet, Warszawa 2005.
 14. Zarębska J., Potencjał innowacyjny jednostek samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu