BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opałło Mirosława
Tytuł
Ekonomiczne przesłanki i konsekwencje migracji ludności
Economic circumstances and consequences of population migrations
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 513-526, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Konsekwencje migracji, Migracja ludności, Rozwój społeczno-gospodarczy, Infrastruktura, Budownictwo mieszkaniowe
Consequences of migration, Population migration, Social economic development, Infrastructure, Housing construction
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W programie badania przewidywano rozwinięcie i uzasadnienie tezy, te migracje ludności, zwłaszcza przemieszczenia ludności ze wsi do miast, jako przejaw mobilności społecznej uwarunkowane są poziomem i dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie terytorialnym. Chodziło szczególnie o rozpatrzenie relacji rozmiarów skali migracji ludności w układzie wieś-miasto w ujęciu terytorialnym jako konsekwencji rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych etapach. Migracje ludności jako następstwo procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza procesów uprzemysłowienia i urbanizacji kraju wymagają odpowiedniej analizy i oceny z punktu widzenia uwarunkowań tych zjawisk w czasie, na tle założeń polityki przestrzennej i etapów rozwoju społeczno- gospodarczego. Zakładano, że zbadane zostaną w poszczególnych okresach rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce Ludowej: -rozmiary natężenia i kierunki przestrzennych procesów migracyjnych w korelacji z czynnikami stymulującymi i warunkującymi przemieszczenia ludności na tle realizacji polityki przestrzennej oraz kształtowania sieci osadniczej procesów urbanizacji, -rozmiary procesów migracji ludności i konsekwencji ekonomicznych przemieszczeń ludności na tle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych kraju. Orientacyjnie wyróżnić można trzy okresy w kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie terytorialnym a mianowicie: okres 1950-1960 - względnie równomierne rozmieszczenie Sił wytwórczych, okres 1961-1970 - aktywizacja gospodarcza i rozwój miast średniej wielkości,okres 1971-1980 - lokalizacja przemysłu /charakterystyczny, w tym okresie Jest zjawisko rozbieżności między założeniami a realizację polityki/. W wyróżnionych etapach realizacji polityki przestrzennej - poddano badaniu relacje między skalą, natężeniem i przestrzennymi aspektami procesów migracji ludności a procesami uprzemysłowienia i urbanizacji, w ujęciu terytorialnym. Położono nacisk na procesy migracji ludności i uwarunkowań społeczno-gospodarczych w okresie 1971-1980 na tle kształtowania się tych procesów w poprzednich etapach. Z powodu głębokiego kryzysu ekonomicznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędruszko A., Plan krajowy a planowanie aglomeracji. w: 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski-KPZK PAN ,studia t. LXIV ,Warszawa 1978, PWN.
  2. Żarski T., Badanie związków między innowacyjnością migracji do miast w latach 1971-1978 a budownictwem mieszkaniowym, stanem warunków mieszkaniowych i ich zmianami. Badanie związków między mieszkaniowymi motywami migracji do miast a warunkami mieszkaniowymi i budownictwem mieszkaniowym, Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.05/maszynopis/ nr 111, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  3. Bauer R., Bergel L., Czynnik komunikacyjny w migracjach ludności ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy, Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.14/maszynopis/ nr 112, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  4. Opałło M., Procesy migracji ludności na tle polityki przestrzennej i instrument ów sterowania tymi procesami, Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.05/maszynopis/ nr 113, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu