BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maow Alij (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji. Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych Przekształconych do układu biegunowego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 317-322, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przekształcenia organizacyjne, Obrazy cyfrowe, Transformacja Fouriera
Organisational transformation, Digital images, Fourier Transform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)

The article discusses the problem of features extraction of digital images by using Two-Dimensional Discrete Fourier Transform. A new approach to using this transformation in order to obtain the most significant features of digital images, which are necessary to increase the efficiency of further processing is presented. Results of the effectiveness of this approach in radar images recognition are shown as well. The article consists of an introduction, a general description of Two-Dimensional Discrete Fourier Transform, and a description of the new approach, a summary and the literature list. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duda J., Metoda dopasowania obrazów pozyskiwanych metodami hydroakustycznymi do batymetrycznego pozycjonowania jednostek pływających, praca doktorska, 2006
 2. Ekblad U., Kinser J. M., Atmer J., Zetterlun N., Image information content and extraction techniques, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 525 (2004), pp. 397- 401
 3. Gelman L., Sanderson M., Thompson C., Signal recognition: Fourier transform vs. Cosine transform, Pattern Recognition Letters 24 (2003), pp. 2823-2827
 4. Jain A. K., Fundamentals of digital image processing, Pretice-Hall International Editions, 1989
 5. Karohada P., Tadeusiewicz R., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Drukarnia Narodowa, Kraków 1999
 6. Kuchariew G., Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1998
 7. Kukharev G., Forczmański P., Data Dimensionality Reduction for Face Recognition. Machine GRAPHICS & VISION 13(1/2), 99-121, 2004
 8. Methods of comparative navigation, Stateczny A. (red.), Learned Society of Danzig, Danzig, 2004 (In Polish)
 9. Pastina D., Lombardo P., Farina A., Daddi P., Super-resolution of polarimetric SAR images of ship targets, Signal Processing 83 (2003) 1737-1748
 10. Stateczny A., Wąż M., Metoda pozyskiwania obrazów radarowych w procesie neuronowego wyznaczania pozycji okrętu, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej Inżynierii Ruchu Morskiego, WSM, Szczecin 1999
 11. Suna Z., Bebisa G., Miller R., Object detection using feature subset selection, Pattern Recognition 37 (2004) 2165-2176
 12. Warchhold A., Cyfrowe przetwarzanie sygnału radarowego dla potrzeb wyznaczania pozycji okrętu metodami porównawczymi, materiały na XI MKNT "Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu", cz. II, AMW, Gdynia 1998
 13. Wojnar L., Kurzydłowski K. J., Praktyka analizy obrazu, Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Kraków 2002
 14. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Foley D. (red.), WNT, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu