BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latuch Mikołaj
Tytuł
Migracje zagraniczne w Polsce po drugiej wojnie światowej
International migrations from Poland after World War II
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 542-556, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Przesiedlenia ludności, Emigracja, Struktura demograficzna
Economic migration, Resettlements of people, Emigration, Demographic structure
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Migranci zatrudnieni po powrocie z zagranicy w sektorze państwowym pracowali przed wyjazdem głównie jako inżynierowie i specjaliści różnych dziedzin /75,osób z tej grupy zawodowej przed wyjazdem/, technicy /odpowiednio 62/, urzędnicy /57,7/ i robotnicy /51,6$/. Zatrudnieni w spółdzielczości reprezentowali wszystkie grupy zawodowe proporcjonalnie do składu społeczno-zawodowego badanych, a pracujący w sektorze prywatnym dominowali po powrocie w kategorii rolników i rzemieślników /odpowiednio 75,9$ oraz 72,7$ zatrudnionych w tych zawodach przed wyjazdem/. Jednym ze wskaźników sytuacji zawodowej migrantów był staż pracy. Blisko 2/3 badanych miało długi /powyżej 10 lat/ staż pracy, co świadczy o / ich ustabilizowanej sytuacji życiowej i zawodowej. Mężczyźni legitymowali się przeciętnie dłuższym stażem niż kobiety. Istnieje duża zbieżność Współczynnik Czuprowa = 0,3/ między wiekiem i stażem pracy badanych,' szczególnie widoczna w przedziale powyżej 6 lat stażu pracy. Wśród migrantów ogółem dominowała grupa osób o stażu pracy ponad 20 lat. Takim długim stażem cechowali się przede wszystkim migranci pracujący przed wyjazdem w zawodzie rolnika, urzędnika oraz inżyniera. Ludzie ze stażem pracy 11-20 lat przeważali z kolei wśród zatrudnionych przed wyjazdem w grupie robotników, rzemieślników oraz techników. Migranci ze stażem do 5 lat przeważali jedynie w młodej wiekiem kategorii studentów /uczniów/. Nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania między mężczyznami i kobietami w strukturze stażu pracy ba-danych według zawodów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruber J.: Związek Patriotów Polskich organizatorem repatriacji z ZSRR, w: Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1945-1948 na Dolnym Śląsku, Wrocław 1949, s. 12-13.
  2. Klafkowski A.: Podstawy prawne wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski, ASZO, seria A. Rok II, nr 78/1947, s. 263-269.
  3. Waszak St., Przeobrażenia ludnościowe w Poznaniu w okresie 1939-1945, "Kronika miasta Poznania" 1945, nr 2, s. 3.
  4. Rauziński R.: Z badań nad migracjami zewnętrznymi ludności Śląska Opolskiego w latach 1950-1980, "Studia Śląskie" /seria nowa/ 1982, tom XI, s. 241-269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu