BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojan Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie inteligentnych systemów transportowych w budowaniu infrastruktury sprzyjającej przedsiębiorczości w sektorze transportu, spedycji i logistyki
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 323-331, wykr., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Inteligentne Systemy Transportowe, Infrastruktura, Transport, Logistyka, Spedycja
Intelligent Transport Systems (ITS), Infrastructure, Transport, Logistics, Freight forwarding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna infrastruktura transportowa może być badana i oceniana na wiele sposobów. W zależności od omawianej gałęzi transportu można wyróżnić jej charakterystyczny układ cech ekonomicznych i techniczno-eksploatacyjnych. Współczesna literatura poświęca wiele uwagi rożnym aspektom funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu, jak również powiązanego z nimi sektora transportu, spedycji i logistyki. Można znaleźć wiele opracowań z zakresu właściwości techniczno-eksploatacyjnej infrastruktury i suprastruktury, efektów środowiskowych prowadzenia działalności transportowej, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu itp. Tak szerokie zainteresowanie tematyką infrastruktury i procesów transportowych wynika z wagi transportu w funkcjonowaniu całej gospodarki. Rozwój gospodarczy każdego kraju i regionu jest ściśle powiązany z właściwie funkcjonującym systemem transportowym, który powinien sprostać potrzebom transportowym generowanym przez gospodarkę i społeczeństwo. (fragment tekstu)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/0263 (COD)^^ Bartczak K., Telematyka systemów transportowych. "Przegląd Komunikacyjny" 2003^^ http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm^^ http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=172^^ http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_en. htm^^ Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie Bruksela. 2008 COM(2008) 886^^ Opracowanie ASSESS dotyczące śródokresowego przeglądu Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie transportu - "Utrzymać Europę w ruchu", 2006^^ Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie, SEC(2008) 3083, Bruksela 2008^^ Sussman J. M., Persprctives on Intelligent Transportation Systems (ITS). Springer 2005^^ The impact of telecommunication and transport on spatial behavior, Umkeller D. Z., Instytut Studiów Transportowych, Uniwerystet Karlsruhe, Niemcy 2000^^ White paper: European transport policy for 2010, Summary, Bruksela 2007^^ Wstępny Program Operacyjny - Konkurencyjność transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005r.^^ www.inro.tno.nl/transtools/index.html^^ Załoga E., Stępień G., Uwarunkowania rozwoju zintegrowanych łańcuchów transportowych.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/0263 (COD)
 2. Bartczak K., Telematyka systemów transportowych. "Przegląd Komunikacyjny" 2003
 3. http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm
 4. http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=172
 5. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_en. htm
 6. Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie Bruksela. 2008 COM(2008) 886
 7. Opracowanie ASSESS dotyczące śródokresowego przeglądu Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie transportu - "Utrzymać Europę w ruchu", 2006
 8. Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie, SEC(2008) 3083, Bruksela 2008
 9. Sussman J. M., Persprctives on Intelligent Transportation Systems (ITS). Springer 2005
 10. The impact of telecommunication and transport on spatial behavior, Umkeller D. Z., Instytut Studiów Transportowych, Uniwerystet Karlsruhe, Niemcy 2000
 11. White paper: European transport policy for 2010, Summary, Bruksela 2007
 12. Wstępny Program Operacyjny - Konkurencyjność transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005r.
 13. www.inro.tno.nl/transtools/index.html
 14. Załoga E., Stępień G., Uwarunkowania rozwoju zintegrowanych łańcuchów transportowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu