BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Tomczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola samorządu w tworzeniu technicznych możliwości szerokopasmowego dostępu do Internetu.Modele współpracy i możliwości finansowania
The Role of Local Government in Creating the Technical Capacity of Broadband Internet Access.Models of Cooperation and Funding Opportunities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 211-217, tab.,bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Samorządność, Internet
Self-government, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło możliwości korzystania z funduszy strukturalnych, które mają wspomóc rozwój kraju i poszczególnych regionów. Aby zapewnić stały wzrost konkurencyjności w Strategii Rozwoju Kraju1 na lata 2007-2015 pojawił się zapis o tym, że rozwój Polski nie jest możliwy bez nowoczesnych technologii informatycznych i szerokopasmowych usług sektora publicznego i biznesowego. Wspierane zatem będą przedsięwzięcia rozwijające różne modele komunikacji oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu (zwłaszcza szerokopasmowego) a także budowa punktów dostępu i zwiększenie pokrycia siecią łączności. Zapis o strategicznym znaczeniu rozwoju usług teleinformatycznych znajduje się również w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego(fragment tekstu)

They introduce the role of the local government in the process of creation the access to the broadband network and the possibility of founding them from the European founds.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczkowski K., Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Fundacja Wspomagania Wsi, 2007 r.
  2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015.
  3. Szczegółowy Opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. Opis Regionalnych Programów Operacyjnych.
  5. Opis Programu Innowacyjna Gospodarka.
  6. Opis Programu Polska Wschodnia.
  7. www.uke.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu