BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie innowacji w ramach pomocy publicznej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 333-343, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Pomoc publiczna
Investment financing, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechnie wiadomo, że im przedsiębiorstwo jest bardziej innowacyjne, tym lepiej radzi sobie z konkurencją. Dlatego prowadzenie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach stało się koniecznością, jeżeli firma chce przetrwać na rynku przez dłuższy okres czasu. Innowacyjność to nie tylko moda, ale potrzeba przeżycia1. Szczególnie po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się pod silną presją wprowadzania innowacji i to często równolegle w wielu dziedzinach (nowe produkty, techniki i technologie, organizacja, relacje z partnerami, itp.). (fragment tekstu)

Low innovativeness of the Polish companies is one of the reasons why central and local authorities have begun to take miscellaneous initiatives aimed at promoting innovative activities. The paper therefore discusses modes of financing innovative activities. The main focus of this paper is on the issue of public financial aid. There are described the forms, rules and the level of the aid granted to the Polish companies and entrepreneurs in 2002-2007. It is emphasized that there is a necessity of disseminating information about possibilities of how to be granted funds for innovative activities as the information barrier is still an important cause of companies' little interest in running innovation processes. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J. W., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa, 2006
 2. Debata - Gala regionalna w Gdańsku, Trudna droga innowacji do produkcji, "Gazeta Prawna", 26 października 2006 roku, nr 209(1827)
 3. Dzierżanowski W., Stachowiak M., Cichowicz M., Zasłona M., Partnerstwo publicznoprywatne a pomoc publiczna, UOKiK, Warszawa, 2007, s. 7 i Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa, grudzień 2006
 4. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, Infos, BAS, nr 6(30), Finansowanie innowacji technologicznych
 5. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/112&format=HTML&age d=0&language=PL&guiLanguage=en
 6. http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/768E7B17906BB610C12574190041F765/$file/infos_ 030.pdf
 7. http://www.fundusze-europejskie.com/content/view/48/50/
 8. http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIS/Pomoc+publiczna/, 30.09.2009 r.
 9. http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIS/Pomoc+publiczna/.
 10. http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=135&new s_id=8840&layout=6&forum_id=2979&page=text
 11. http://www.przeglad-techniczny.pl/arch/2006/01/ostatni_w_szeregu.htm
 12. Jacyszyn J., Kalinowski T., Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2006
 13. Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 27 kwietnia 2006 roku
 14. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Podręcznik OSLO, OECD, Eurostat, KBN, 1999
 15. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, F. Misiąg (red.), PWE, Warszawa 2005
 16. Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Konsumentów, Warszawa, marzec 2005
 17. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKIK, Warszawa, październik 2007
 18. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, UOKIK, Warszawa, listopad 2008
 19. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre by prawne (Dz. U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689 ze zm.)
 20. Znaczny postęp w zakresie innowacyjności w Europie, IP/09/112, Bruksela, 22.01.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu