BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej
Role of the Transport in Developing Tourist Atractiveness of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 219-230, tab.,rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Transport, Atrakcyjność turystyczna
Transport, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego jako istotnego elementu kształtującego jego atrakcyjność turystyczną, a także analiza i ocena zależności między rozwojem transportu i ruchu turystycznego oraz prognoza zmian tych wielkości w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego(fragment tekstu)

An evaluation of the transport accessibility of the region is a purpose of the article on the example of the province of the Zachodniopomorskie as essential element developing his tourist attractiveness, as well as analysis and the evaluation of the relation between the development of the transport and the tourist movement and the forecast of changes of these sizes in taking back to the explored province. It results from conducted researches that the size of the number of foreigners using the tourist accommodation was characterized by a strong dependence on the number of passengers waited on at inspected airports and was it is a relation about positive character. Next from conducted forecasts one should draw a conclusion that in the nearest years an increase in intensity of the tourist movement in the Zachodniopomorskie province and a height of the number of passengers of the airport will take place Szczecin-Goleniów, therefore adapting the inspected airport for happening changes in intensity of the tourist movement is significant.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk M., Komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" 1995, nr 3.
  2. Dziedzic E., Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, "Przegląd Komunikacyjny" 1996, nr 3.
  3. Januszewska M., Przeorem-Smyka R., Atrakcyjność turystyczna euroregionu Neisse - Nisa - Nysa, w: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
  4. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2000.
  5. Niedzielski P., Narkiewicz P., Pluciński M., Skweres-Kuchta M., Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim - transport, spedycja, logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
  6. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007
  7. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu