BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Agaciak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ środków pomocowych unii europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 357-366, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Środki pomocowe UE
Economic development, EU aid funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest ocena wsparcia finansowego polskich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, realizowanego w ramach przedakcesyjnych środków pomocowych oraz funduszy strukturalnych. Jego celem jest wykazanie istotnego wpływu tych środków na rozwój polskich zakładów zajmujących się przetwórstwem artykułów rolnych, a także charakterystyka struktury dofinansowanych inwestycji. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono kilka uwag na temat innowacyjności przedsiębiorstw, jak również opis polskiego sektora rolnospożywczego przed rozpoczęciem funkcjonowania unijnych programów pomocowych. W kolejnych fragmentach przedstawiono informację dotyczącą wykorzystania środków pomocowych - programu przedakcesyjnego SAPARD, a także funduszy strukturalnych, które trafiły do polskich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł kończy podsumowanie, zawierające wnioski dotyczące pozyskiwanej przez ostatnie dziesięciolecie pomocy finansowej. (fragment tekstu)

Many of the innovative investments undertaken by the Polish companies from the farm and food industry are financed from the EU structural funds. Since the early 90s, the companies from the above-mentioned industry have modernized their assets and production facilities. However, the biggest number of investments were made after the year 2004, when Poland joined the European Union. On the one hand, the accession created new opportunities and opened previously unattainable markets but, on the other hand, it also forced the companies to introduce new technologies in order to meet more rigorous EU standards. The process of these improvements would have been difficult, if not impossible, for the farm and food industry without the support from the EU structural funds, which have been available to the modernizing Polish farm and food industry since 2000. In most cases, these funds enabled the companies to make their investments in the high-value machinery parks, new technologies, building retail sales structures as well as research and development works. The last decade showed an increase in the companies' interest in this mode of financing investments. The next State Aid Programs enabled the rising number of entrepreneurs from the farm and food industry to implement their investment plans. Owing to these investments, the level of growth ofmany farm and food companies is often higher compared with their competitors from the other UE countries. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARiMR - Dwa lata po akcesji, ARiMR, Warszawa 2006
  2. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992
  3. Informacja o realizacji programu SAPARD, www.arimr.gov.pl
  4. Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), PARP, Warszawa 2008
  5. Pierwszy Portal Rolny, (ARiMR) 04.08.2009
  6. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
  7. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2007 r., Warszawa 2008;
  8. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2008 r., Warszawa 2009
  9. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa - Łódź 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu