BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki), Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 367-379, wykr., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Transfer wiedzy, Szkolnictwo wyższe
Market needs, Knowledge transfer, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku wzrostu znaczenia wiedzy jako czynnika wytwórczego oraz szeregu czynników technologicznych i strukturalnych końca XX w. rzeczywistym wyzwaniem stała się potrzeba rozwoju kontaktów nauki z gospodarką. Zarówno uczelnie wyższe, jak również środowisko przedsiębiorców są zainteresowane współpracą, która rodzić ma obopólne korzyści. Z punktu widzenia współpracy między tymi dwoma środowiskami wyzwaniem dla środowiska akademickiego staje się: ̶ współpraca z biznesem, rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na potrzeby rynku, a także małych i średnich firm; ̶ kształtowanie wśród pracowników i studentów kreatywności oraz proaktywnych postaw otwartych na przedsiębiorczość i samozatrudnienie; ̶ zarządzanie własnością intelektualną powstałą na uczelniach; ̶ inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji z miejscowym biznesem, administracją i sektorem społecznym. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the potential and barriers to development of Academic Transfer Technology Offices. Under the Polish conditions, the academic entrepreneurship and building relationships between science and business is still a new challenge. TTO tend to support the economic growth by dissemination of knowledge and innovation in enterprises. Use of knowledge has an impact on the socioeconomic transformation as a result of the algorithm of knowledge creation, which in the era of a knowledge-based economy takes the following form: data-informationknowledge. The article, while identifying Academic Transfer Technology Offices, indicates their tasks and activities. Research conducted among TTOs shows that this type of promoting scientific achievements becomes increasingly popular. Emerging TTOs allow to transfer knowledge from universities to businesses and to build a platform of contacts between the business environment and universities. The article is also an attempt to indicate the directions of TTO development through presenting conclusions and recommendations. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Debackere K., Veugelers R., The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. "Research Policy" 2005, Vol. 34, Issue 3
 2. Feltynowski M., Systemy informacji przestrzennej jako narzędzie wzmacniania innowacyjności region, [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Nowakowska A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
 3. III Międzynarodowe Sympozjum. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu. Raport, Kraków 2007, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum
 4. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.), PARP, Warszawa 2005
 5. Macho-Stadler I., Pérez-Castrillo D., Veugelers R., Licensing of university inventions: The role of a technology transfer office. "International Journal of Industrial Organization" 2007, Vol. 25, Nr 3
 6. Markman G. D., Phan P. H., Balkin D. B., Gianiodis P. T., Entrepreneurship and universitybased technology transfer, "Journal of Business Venturing" 2005, Volume 20, Issue 2.
 7. Matusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006
 8. Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD - przegląd 2008, OECD, Paryż 2008
 9. Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, Woźnicki J. (red.), Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006
 10. Siegel D. S., Phan P. H., Analyzing the effectiveness of university technology transfer: implications for entrepreneurship education, [w:] University entrepreneurship and technology transfer: process, design, and intellectual property, Libecap G. D. (red.), Elsevier, 2005
 11. Stawasz E., Bąkowski A., Głodek P., Guliński J., Lityński K., Matusiak K. B., Metody i instrumenty aktywizacji przedsiębiorczości wśród pracowników naukowo-badawczych, Ekspertyza dla MNiSW SOOIPP, Łódź - Poznań - Warszawa, wrzesień 2006
 12. Ustawa z dnia 27.07.2005 "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" Dz. U. 05.164.1365
 13. Wissema J. G., Technostarterzy. Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005
 14. Wissema J. G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI w., ZANTE, Zębice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu