BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany w przedsiębiorstwach- Offshoring
Changes in Companies-Offshoring
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 253-261, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Offshoring
Enterprises, Offshoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja staje się coraz bardziej obecna w każdej dziedzinie życia; towary, usługi, ludzie oraz miejsca pracy przemieszczają się znacznie łatwiej i szybciej pomiędzy krajami i kontynentami. Potężnym bodźcem dla globalizacji okazały się technologie IT , a e-gospodarka od początku stała się gospodarką globalną. Sukces tych technologii uświadomił jednocześnie coraz większą rolę innowacyjności w pogoni za efektywnością i zdobywaniem nowych rynków. Poszukujący coraz niższych kosztów kapitał wędruje tam, gdzie tańsza praca i korzystniejsze otoczenie prawno-podatkowe. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych praktycznie każdą działalność przedsiębiorstwa można przenieść w dowolne miejsce na świecie. Tematem referatu jest offshoring i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw. Ze względu na ograniczoną objętość zaprezentowano tylko wybrane elementy tego zjawiska.(fragment tekstu)

Offshoring describes the relocation by a company of a business process from one country to another-typically an operational process, such as manufacturing, or supporting processes, such as accounting. Even state governments employ offshoring. Offshoring is defined as the movement of a business process done at a company in one country to the same or another company in another, different country. Almost always work is moved due to a lower cost of operations in the new location. Offshoring is neither the cure-all it has been portrayed by business nor the economydestroying monster laid-off workers claim. While offshoring does have financial advantages for businesses, these advantages are often far smaller than first anticipated due to hidden costs. There are also non-financial costs to businesses from offshoring, including lowered public perception and reduced morale/productivity from remaining staff. Offshoring can be beneficial for workers of the companies because their employers will be financially stronger and better able to compete(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski T., Offshoring - Polska skazana na sukces?, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 5.
 2. Drela K., Offshoring i outsorcing jako wyzwanie współczesnego rynku w odniesieniu do przedsię-biorstw, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 3. "Gazeta Prawna" 2006 nr 2.
 4. Gibała Ł., Lis K., Offshoring usług: perspektywy i szanse dla Krakowa (http://www.gibala. pl stan na dzień 20.10.2009).
 5. Global competition and European companies` location decisions, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Poznań 2008.
 6. Grandys A. J., Outsourcing i offshoring - szanse i zagrożenia dla sektora MŚP w Polsce, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2006.
 7. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 2007.
 8. McKinsey&Company, Time to Go East? An outlook for IT and Business Process Offshoring to Eastern Europe, Düsseldorff-Warszawa 2006.
 9. Offshoring w europejskim wydaniu, badania Roland Berger Strategy Consultants i UNCT AD.
 10. Owczarek K., Innowacja jako proces strategiczny w MŚP , w: Szanse rozwoju ..., tom 1, Łódź 2006
 11. Pomykalska B., Pomykalski A., Uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rynku unijnego, w: Kierunki i metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie, Częstochowa 2005.
 12. Pomykalski A., Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, w: Szanse rozwoju ..., tom 1, Łódź 2006.
 13. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
 14. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, Szymaniak A. (red.), Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. www.nf.pl/News/1284/Offshoring--tendencja-z-przyszloscia (stan na dzień 20.10.2009)
 16. www.polityka.pl (stan na dzień 20.10.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu