BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiarz-Bilska Matylda (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Autostrada innowacji - przestrzenny rozwój sieci ośrodków technologicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 381-394, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Technologia
Innovations, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autostrada Innowacji to nazwa obejmująca rożne idee utworzenia, w oparciu o potencjał badawczy i przemysłowy południowej Polski, jednego z większych europejskich klastrów high-tech, zlokalizowanego w pasie oddziaływania autostrady A4. Idea1 rozwoju europejskiego regionu przemysłu zaawansowanych technologii na terenie czterech województw południowej Polski wzdłuż korytarza komunikacyjnego pojawiła się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku2. Polega ona na wykorzystaniu istniejącego w obszarze pomiędzy Wrocławiem a Krakowem potencjału naukowobadawczego, dostępności wykształconych ludzi oraz obecności dobrej infrastruktury komunikacyjnej dla przyciągnięcia firm zagranicznych i rozwoju polskich przedsiębiorstw z sektora zaawansowanych technologii. Działania podjęte na rzecz kształtowania takiej przestrzeni zaowocowały w roku 2002 podpisaniem wstępnego porozumienia3, dotyczącego utworzenia Autostrady Firm Nowych Technologii traktowanej jako "Polską Doliną Krzemową". Rok później zostało powołane do życia Stowarzyszenie Firm Autostrady Nowych Technologii (SFANT), którego misją jest promocja i budowa nowoczesnego wizerunku Śląska jako miejsca lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii oraz integracja środowisk naukowych i gospodarczych. (fragment tekstu)

Innovation Motorway is the name of different ideas, which propose to create, at A4 corridor, one of the major European high - tech clusters based on the research and industrial potential of main cities in southern Poland. Implementation of an innovation area requires not only the presence of economic factors, but also the transformation of urban and metropolitan space. This process needs activation of chosen cities, rationalizing transport and communication network, improving their spatial quality, increasing service infrastructure and protecting the landscape and environment. Growth of such area has to be based on a pre-designed spatial concept on a regional scale, concentration of capital and investment strategies, as well as a wide range of support from the regional and local authorities. The article presents some examples of student 's works on the development of innovative areas in southern the Poland (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie? "Przegląd geograficzny" tom 79 nr 1, Warszawa 2007
  2. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Warszawa, grudzień 2008
  3. Siemaszko A., Możliwości absorpcji środków europejskich przez sferę B+R w latach 2007- 2013, ekspertyza dla Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
  4. Wdowiarz-Bilska M., Błachut J., Obszary innowacyjności w strukturze regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic, referat wygłoszony na konferencji naukowej Struktura przestrzenna Małopolski a sieć metropolitalna - Studia, interpretacje, koncepty, Kraków, 23.06.2008
  5. Wdowiarz-Bilska M., Obszary innowacyjności w strukturze przestrzennej Regionu Metropolitalnego Krakowa. "Czasopismo Techniczne" z.14, Kraków 2008
  6. Wdowiarz-Bilska M., Park technologiczny jako element struktury przestrzennej miasta, praca doktorska, Kraków 2007
  7. Węcławowicz G., Analiza i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów, ekspertyza do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
  8. Węcławowicz-Bilska E., Obszary Innowacyjne, [w:] Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, Węcławowicz-Bilska E., Zuziak Z. K. (red.), Kraków 2005
  9. Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Departament Polityki Regionalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, styczeń 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu