BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowska Aldona (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Słupsk
Supportking Small and Medium-Sized Companies on the Local Level in the District of Słupsk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 273-286, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gmina, Rozwój lokalny
Small business, District, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postęp cywilizacyjny i związana z nim specjalizacja to przyczyny wzrostu znaczenia haseł "rozwój" oraz "konkurencja". Początkowo odnoszone były one do pojedynczych przedsiębiorstw, lecz w miarę liberalizacji przepływów zasobów między państwami zaczęły dotyczyć poszczególnych krajów, a nawet kontynentów. W poszukiwaniu czynników i metod wzrostu konkurencyjności odwołano się do czynników: -- endogenicznych - charakterystycznych wyłącznie dla danego obszaru, -- egzogenicznych - wspólnych dla kilku obszarów np. regionów w ramach danego kraju. Oczywiste jest, że nawet najbogatszy zestaw czynników o charakterze pozytywnym nie spowoduje wzrostu konkurencyjności, jeżeli nie zostaną one efektywnie wykorzystane w procesach tworzenia nowej wartości. O pozytywnych wynikach możemy mówić, jeżeli dany obszar posiada: -- zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia lokacji w nim inwestycji oraz trwałego osadnictwa społeczeństwa, -- zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu dobrobytu regionalnego. Za mierniki sukcesu najczęściej przyjmowane są: PKB per capita, udział pracujących w rolnictwie, przemyśle i usługach w ogóle pracujących, podmioty gospodarki narodowej na 1000 osób. Szczególną rolę wśród powyższych odgrywają przedsiębiorstwa - ich liczba, charakter działalności oraz efekty działalności w postaci PKB. Przedsiębiorczość może być więc uznana za skuteczny sposób osiągania szeroko pojętego dobrobytu.(fragment tekstu)

The value of a geographical region is created by its enterprise. The final goal of every region is the growth of its welfare, measured in terms of the generated income or level of employment. Considering the figures above, enterprise should be understood as any kind of economic activity. Supporting it should be the duty of organizations responsible for competitiveness both on the central and local level, in accordance with the idea of self-government. As for the selection of beneficiaries of this support, special attention should be paid to small and medium-sized companies, which employ nearly 75% of the state's workforce. The character of the tools applied should, in turn, reflect the needs of the recipients of support. Local authorities in Poland have a range of financial and non-financial instruments guaranteed by law. Each of them should be assessed from the perspective of its effects on the financial outcome of companies. With regard to the financial instruments, those connected with expense seem to take priority. Subsidies have a direct correlation with the state of technical infrastructure, which is considered the main determinant of decisions whether or not to invest at a particular location. Instruments connected with income - local taxes and other local fees - do not arouse particular interest as those fees account for only a small percentage of company costs. In contrast, the non-financial instruments are usually welcomed. These include promotion of the region, lobbying and support of business-related institutions. Such instruments are highly efficacious as they help overcome the two most oft-repeated barriers to the development of companies: high costs of promotion and difficulty in finding business partners. The article attempts to assess the various instruments taking the example of Słupsk.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, M. Strużycki (red.), PWE , Warszawa 2004.
 2. Partner przedsiębiorcy, A. Forint, S. Marczyńska, A. Szwoch (red.), PARP, Warszawa 2007.
 3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, P. Zadura-Lichota, A. Żołnierski (red.), PARP, Warszawa 2008.
 4. Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, M. Górzański, P. Koć, W. Pander (red.), PARP, Warszawa 2006.
 5. Przedsiębiorco! Skorzystaj!, A. Forint, A. Szwoch, A. Wieruszewska (red.), PARP, Warszawa 2007.
 6. Dziemianowicz W., Kierzkowski T., Knopik R., Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2003
 7. Strategia rozwoju województwa pomorskiego, 2005.
 8. Strategia rozwoju gminy Słupsk w latach 2007-2015, Słupsk 2006.
 9. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego do roku 2011, Słupsk 2006.
 10. Kaja J., Piech K., Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, SGH, Warszawa 2005.
 11. Ignasiak-Szulc A., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny jako czynnik stymulujący rozwój regionów-znaczenie wsparcia na rzecz transferu technologii i wzrostu innowacyjności, w: Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, M. Runiewicz (red.), WS PiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 12. Robaszkiewicz K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, w: Koncepcja i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), WSK iZ w Poznaniu, Poznań 2006.
 13. Flieger M., Współpraca gminy z podmiotami w regionie na rzecz zwiększania zatrudnienia, w: Koncepcja i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, J. Olszewski, M. Słodowa- Hełpa (red.), WSK iZ w Poznaniu, Poznań 2006.
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU z 2000 r. nr 48 poz. 550)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu