BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego dla rozwoju mikro,małych i średnich przedsiębiorstw
Meaning on the Trade Credit Insurance for Micro, Small and Medium Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 287-292, wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Ubezpieczenie kredytu, Kredyt kupiecki, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Credit insurance, Trade credit, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na polskim rynku funkcjonuje ogromna liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele z nich boryka się z problemami pozyskiwania nowych kapitałów, a także utrzymywania i pomnażania już posiadanych. Jedną z wielu metod wykorzystywanych przez firmy z tego sektora na pozyskanie środków jest zaciąganie kredytów kupieckich. Sposób ten wiąże się z dużym ryzykiem, które można zniwelować dzięki zainwestowaniu w odpowiednie ubezpieczenie. Artykuł ten ukaże, jak istotne są te ubezpieczenia i dlaczego powinny być szerzej wykorzystywane przez przedsiębiorców sektora MSP. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,86 % wszystkich firm na rynku. Dominują one w całkowitej liczbie wszystkich podmiotów, ale także wśród eksporterów i importerów. Zapewniają miejsca pracy dla ogromnej liczby osób, a także mają istotny udział w tworzeniu PKB1. Niestety rokrocznie wiele z nich upada, likwidując tym samym miejsca pracy, a także obniżając możliwości rozwoju regionu, na którym działały. Przyczyn upadku przedsiębiorstw można dopatrywać się wielu, jedną z głównych niewątpliwie jest utrata płynności spowodowana nieuregulowanymi należnościami ze strony kontrahentów. W działalności współczesnych przedsiębiorstw sprzedaż produktów lub usług z odroczonym terminem płatności, to jedna z podstawowych form rozliczania się kontrahentów ze sobą nawzajem. Banki i inne instytucje finansowe wielokrotnie odmawiają udzielenia kredytu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, uznając je za podmioty bardzo ryzykowne(fragment tekstu)

Micro, small and medium companies are dominating in total number of all entities on the local market. They are creating workplaces for large number of people and helping to develop region in which they are existing. Each year lots of them are bankrupt because of bad debts. Difficulties in obtaining money from banks and other financial institutions, and high level of competition on the market force companies to use trade credit. Unfortunately it is connected with high risk of loosing liquidity. Companies can eliminate risk by buying trade credit insurance. This is not only protection from the losses of money, but also lots of other benefis, like: resignation from other form of protection (promissory note, warranty, letter of credit) which make company more competitive, use of consultancy services of insurance company (reliability analysis, proposition of proper credit policy, model contracts etc.), strengthening the procedures of credit control and management process, helping in planning, have influence of effectiveness of future actions, decreases number of recovery and those which are needed make more effective. Analysis of benefits of trade credit insurance showing how important they are for micro, small and medium companies, for their growth and for growth of the local market. Companies means workplaces and capital for region in which they are work. It is necessary to spread this instrument and emphasis it's meaning for companies from this sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bera A., Ubezpieczenie finansowe jako wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Fundacja Warta, Warszawa 2005.
  2. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
  4. Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
  5. Szczepańska-Bębenek M., Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 6.
  6. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1999.
  7. www.gu.com.pl.
  8. www.parp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu