BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Polityka Łódzkiej)
Tytuł
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako przykład wsparcia rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 405-422, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Inkubatory przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe
Academic entrepreneurship, Enterprise incubators, Small business, Financial support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przedsiębiorczość akademicka (PA) jest coraz bardziej postrzegana w kategoriach stymulatora przedsiębiorczości w Polsce. Zaczyna się powoli doceniać rolę, jaką może ona odgrywać w promowaniu działalności gospodarczej, szczególnie wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni. PA zgodna jest z założeniami unijnymi przyjętymi w ramach Strategii Lizbońskiej1, w ramach której mówi się o przedsiębiorczości jako sposobie na życie, o rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz o stworzeniu lepszych miejsc pracy. Ponadto jest ona ogromną wartością dla wyższych uczelni. Wynika to jednej strony z ogromnej inicjatywy i pomysłowości samych studentów, z drugiej z dostępu do nowych rozwiązań tworzonych przez pracowników, które powinny podlegać jak najszybszej komercjalizacji. Niestety, do tej pory PA nie jest doceniana przez środowisko biznesowe i uczelniane, traktowana jest po "macoszemu", stąd też jej marginalne znaczenie w procesie wzmacniania przedsiębiorczości w Polsce. Z drugiej strony brak jest badań, które analizowałby efekty jej rozwoju, szczególnie dla podmiotów z nimi współpracujących. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i wyższych uczelni, które (jak pokażą zamieszczone badania) nie są zbyt przychylne prowadzeniu działalności komercyjnej przez swoich pracowników. Należy jednak mieć nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie i nastawienie uczelni (szczególnie państwowych) zmieni się na korzyść, sprzyjając podejmowaniu tego rodzaju inicjatyw. (fragment tekstu)

The academic entrepreneurship is the new element of the Polish business reality. It has been existing for several years. The Polish academic entrepreneurship meets many obstacles, of which the largest barrier is mentality of scientists and authorities at the Polish universities. They are only used to leading didactic and scientific activities. There is the necessity of changing this situation. Scientists should be prepared to commercialize their work's results without delay. This process should create a new category among them, i.e. a so-called scientist - business(wo)man, who is skilled at "selling" their own achievements in a particular field of science. As a consequence of such change, new Incubators of Entrepreneurship should be created, especially at the state-owned universities in Poland. Incubators should be focused on creating "spin off" and "spin out" firms. They have to concentrate their activities on supporting innovative efforts of developing firms. So far, as the newest research show, most of them have been interested in the training activities instead of students' business initiation. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka - Raport z badania, PARP, Warszawa 2009
  2. Czy w Polsce istnieje przedsiębiorczość akademicka?, PARP, Warszawa 2008
  3. Drozdowski R., Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Państwowy Instytut Badawczy, PARP, Radom 2007
  4. Komunikat Komisji, Innovation Policy: updating the Union's approach In the context of the Lizbon Strategy, COM (112) 2003, Bruksela 2003
  5. Matusiak K., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport, SOOIPP, Łódź/Kielce/Poznań 2007
  6. Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na kierunkach nieekonomicznych, Streszczenie sprawozdania końcowego grupy ekspertów, Komisja Europejska, Bruksela 2007
  7. STIM-Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP - internetowa witryna informacyjna (www.stim.org.pl)
  8. Żołnierski A., Innowacyjność 2008, Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, Raport, PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu