BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figurska Irena (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Kapitał ludzki regionów w aspekcie teoretycznym i praktycznym na przykładzie Polski
Regions's Human Capital in Theoretical and Practical Aspects in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 295-308, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki
Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest przybliżenie zagadnień związanych z rolą kapitału ludzkiego dla rozwoju regionalnego w gospodarce opartej na wiedzy. W części teoretycznej referatu przybliżono pojęcie kapitału ludzkiego i cechy determinujące jego jakość. Zwrócono także uwagę na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy oraz na znaczenie kapitału ludzkiego jako jednego z czynników determinujących rozwój regionów. W dalszej części referatu podjęto próbę obliczenia sumarycznego wskaźnika kapitału ludzkiego dla poszczególnych województw Polski i określenie ich konkurencyjności pod względem wartości tego wskaźnika. W końcowej części referatu zawarto wnioski płynące z rozważań.(fragment tekstu)

Nowadays the processes of forming a modern economy in regions are connected with constructing a knowledge based economy. In this economy knowledge is becoming the main resource of society, the basis for a functioning modern economy. Constructing a knowledge based economy in regions demands implementation of the activities, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing competitiveness by all regions. In knowledge based economy increases importance of human capital, because only people are able to create and use knowledge. This article deals with selected problems connected with importance of human capital and innovativeness for the successful realization of knowledge based economy in regions in Poland. Nowadays knowledge, qualifications and quality of human resources decide about competitiveness of regional economy. It means, that investment in human capital is becoming the most important form of investment. Conclusions resulting from theoretical considerations based on statistical data describing regions in Poland are included in the final part.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 3. Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN , Warszawa 1993
 4. Figurska I., Wiśniewski E., Wybrane problemy konkurencyjności regionów na przykładzie Pomorza Środkowego, Wydawnictwo WHSZ , Słupsk 2008.
 5. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 6. Konkurencyjność regionów, M. Klamut (red.), Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław1999.
 7. Listwan T., Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 8. Maik W., Nowe ujęcia kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej. w: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
 9. Mikuła E., Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Pietrzak J., Paradygmat rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, W. Kosiedowski (red.)., Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
 11. Wronowska G., Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu