BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dylematy wokół zmian kursów walut w świetle międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości oraz ich wpływ na kapitały jednostki
Dilemmas Around Exchange Rate Differences of Currencies in the Light of International and Polish Standards of the Accounting and Their Influence on Capital of the Individual
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 90-99, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kurs walutowy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Kapitał finansowy
Accounting, Exchange rates, International Accounting Standards (IAS), Financial capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja gospodarki doprowadziła do sytuacji, w której wiele transakcji jest zawieranych z kontrahentami zagranicznymi. W większości takich przypadków firmy działające w Polsce wykorzystują waluty obce, takie jak euro czy dolar amerykański. Takie transakcje należy jednak wyrażać w podstawowej walucie obowiązującej w Polsce, czyli w złotym. Różnice kursowe, określane w języku angielskim differences of exchange rates, powstają na skutek wahań kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut oraz wystąpienia odchyleń między kursem średnim walut obcych, ogłaszanym przez bank centralny (NBP) a faktycznymi, rynkowymi kursami sprzedaży lub zakupu poszczególnych walut. Pojawienie się różnic kursowych to w znacznej mierze efekt rozrachunków z kontrahentami, dokonywanych w walutach obcych oraz korzystania z pożyczek i kredytów dewizowych.(fragment tekstu)

The exchange rate differences during a circulation year and on a balance day, in particular of the components of the assets and liabilities in the foreign currencies such as debts, obligations, credits, loans, monetary medium in the currency cash desk and on a currency bank accounts, financial investments, shares, bonds, monetary contributions in foreign currencies which have to cover shares in commercial companies are the result of the performed currency transactions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koc S., Waślicki T.: Różnice kursowe według prawa bilansowego i przepisów podatkowych. Vademecum Głównego Księgowego, Warszawa 2013.
  2. Kośmider A.: Nowe zasady podatkowe szczególnego udokumentowania niektórych transakcji. "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów" 2000, nr 5(35).
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 21 Skutki zmian kursów walut.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania ze zmianami. Dz. U. 2011.74.397 j.t. ost. Zm. 2014.04.01 Dz. U. 2014.312.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu