BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości firmy
Negative Goodwill in Polish Accounting - a Call for a Harmonization with International Standards
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 100-114, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Ujemna wartość firmy, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Negative goodwill, Accounting, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krytyczna analiza obowiązujących polskich regulacji w zakresie ujemnej wartości firmy oraz wskazanie konieczności harmonizacji norm prawa polskiego z regulacjami międzynarodowymi. Tezą przyjętą w artykule jest stwierdzenie, że obowiązujące regulacje w zakresie ujemnej wartości firmy nie pozwalają na rzetelne odzwierciedlenie treści ekonomicznej transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zdefiniowany powyżej cel zrealizowano za pomocą analizy stanu prawnego i literatury przedmiotu oraz analizy przykładów liczbowych.(fragment tekstu)

The article is an attempt to identify Polish regulations regarding negative goodwill that cause problems when judging by true and fair view. The purpose of the article is to demonstrate the need for harmonization of Polish accounting legislation with international standards' resolutions. Harmonization suggested in the article aims to increase the comparability as well as improve quality of information provided in financial statements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews Ch., Falmer J., Riley J., Todd C., Volkan A.: SFAS 141(R): Global Convergence and Massive Changes in M&A Accounting. "Journal of Business & Economics Research" 2009, No. 4.
 2. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. FRRwP, Warszawa 2000.
 3. Comiskey E.E., Mulford C.W.: Changes in Accounting for Negative Goodwill: New Insights into Bargain Purchase Transactions. Why sell for Less Than Fair Value? Georgia Tech College of Management, Atlanta 2011.
 4. Erickson M., Wang S., Zhang X.F.: The Change in Information Uncertainty and Acquirer Wealth Losses. "Review of Accounting Studies" 2012, 17(4).
 5. G4+1 Position Paper - Recommendations for Achieving Convergence on the Methods of Accounting for Business Combinations. 23 December 1998.
 6. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Sygn. PDP-423/29-2/04/05 wydana 4 lutego 2005 r. przez Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.
 7. Luty Z.: Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy. W: Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 8. Maruszewska E.W.: Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki. Difin, Warszawa 2008.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych". "Official Journal of the European Union" L 149/28. 12.6.2009 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości wraz z opinią dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, 6.08.1999 r., www.sejm.gov.pl [20.09.2013].
 11. Statement of Financial Accounting Standards No 141: Revised - Business Combinations. FASB, Norwalk 2007.
 12. Strojek-Filus M.: Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2011 r. nr 74, poz. 397.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu