BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Dominika (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Motywacja i uwarunkowania pojęcia studiów fizjoterapeutycznych i kosmetologicznych jako szansa rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy
Motivation and Determinantsof Talking Up Physioteraphy and Cosmetology Studies as a Chance of Professional Development on a Local Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 339-350, tab.,rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Motywacja do nauki, Rozwój zawodowy pracownika, Lokalny rynek pracy
Motivation to learn, Professional development of employees, Local labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z najnowszych doniesień NBP wynika, że obniżające się tempo wzrostu płac oraz redukcja liczby pracujących, będące odpowiedzią na pogorszenie sytuacji gospodarczej, ułatwiają przedsiębiorcom redukcję kosztów pracy1. Z sytuacji na rynku można wnioskować, że nadal przeważa odsetek firm, które planują redukcje zatrudnienia nad tymi, które przewidują zwiększenie liczby pracowników. Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wynika, że liczba osób pozostających bez pracy w powiecie, w stosunku do roku 2008 zwiększyła się o 11,3%2. Bezrobocie dotyka zarówno tereny wiejskie, jak i miasta. Głównym problemem z uzyskaniem zatrudnienia przez osoby mieszkające na terenach wiejskich jest odległość od miasta, co wiąże się z dojazdami i znacznymi kosztami. Na tle wskaźników województwa zachodniopomorskiego powiat kołobrzeski wypada znacznie lepiej, jeżeli chodzi o poziom występującego bezrobocia. Na koniec czerwca 2009 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,5%. Z pewnością do takiego wyniku przyczynił się turystyczno-uzdrowiskowy charakter miasta, który daje większe szanse w znalezieniu pracy, także sezonowej(fragment tekstu)

A growing wave of anxiety in relation to the increase in the unemployment level to 10.6% and a weakening labour market have triggered the appearance of assessments of the professional potential on local labour markets and have led people to choose professions that enable them to make the most of the opportunities. Undeniably the condition of the labour market in Kołobrzeg presents itself as one of the best ones in the Western-Pomeranian region due to the health-resort nature of the town. At the same time people are more likely to find a job, especially in professions for which there is a demand in sanatoriums and hotels. The demand for specific jobs on the local labour market undoubtedly increases motivation to choose a specific field of study. The aim of this paper is to analyse to what extent local schools of higher education make efforts to meet expectations of the local labour market. Factors influencing the act of taking up physiotherapy and cosmetology studies at the Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości in Łódź - Kołobrzeg Division shall be verified as well as the determinants of the motivation and the way it influences professional prospects of the students of the institution in question
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie w powiecie kołobrzeskim w pierwszym półroczu 2009 r., opracowany przez PUP Kołobrzeg. http://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/komunikaty/_010_002 _013_183529.pdf.
  2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kołobrzeskim w roku 2008, opracowany przez PUP Kołobrzeg. http://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/ komunikaty/_010_004_158888.pdf
  3. Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rynek pracy w Polsce w I półroczu 2009 r. http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=423 (stan na dzień 03.11.2009r.).
  4. Raport NBP: złoty się osłabi. Pobrane w dniu 30 października 2009 r. http://wyborcza. pl/1,76842,7206674,Raport_NBP__zloty_sie_oslabi.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu