BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola kadr w oddziaływaniu na innowacyjność regionalnej gospodarki turystycznej
The Role of Personnel in Affecting Innovativeness of Regional Tourism Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 181-193, rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Kadry, Innowacyjność regionu
Touristic economy, Department of human resources, Regional innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawione rozważania mogą stanowić podstawę do próby określenia, jaki model relacji kadrowych ma miejsce w danej regionalnej gospodarce turystycznej i jak konkretny model wpływa na procesy innowacyjne. Z przedstawionych ocen wynika, że polityka proinnowacyjna rozwijać się może w sytuacji pełnej współpracy podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej. Podstawą działań jest świadomość innowacyjna, dzięki której możliwe jest kształtowanie konkurencyjności wobec innych gospodarek turystycznych, zwłaszcza sąsiadujących. Do podstawowych uwarunkowań wprowadzania działań innowacyjnych na poziomie regionalnej gospodarki turystycznej należy zatem zaliczyć przede wszystkim oprócz kadr wiedzę, a także dostęp do środków fi nansowych. Z punktu widzenia instytucjonalnego działania proinnowacyjne w regionalnej gospodarce turystycznej powinny być prowadzone na poziomie mikro przez przedsiębiorstwa turystyczne i na poziomie mezo przez samorząd regionalny oraz przede wszystkim przez regionalne organizacje turystyczne. Formą równoległą do działalności tych ostatnich mogą być także klastry turystyczne.(fragment tekstu)

Tourism sector is one of the elements of national economy structure, which penetrate and is supported by other economic sectors within its functions. The majority of economic processes in tourism sector is realized by direct tourism economy and its representatives, touristic entrepreneurs. Territorial self-government units and tourists organizations play a signifi cant role in formation of economic processes in tourism sector on the local level. State, understood as a set of political institutions that operate in relation with civil society, is a regulator of tourism economy processes. In that approach, term state comprises the whole system of exercising public power, system that mainly consists of elected politicians and entities of public sector (state's institutions). In the totality of activities of tourism economy entities, a special role should be ascribed to the personnel, namely human potential of tourism economy entities. The aim of this publication is presentation of the infl uence of personnel employed in tourism economy entities on taking up activities in the fi eld of affecting innovativeness of regional tourism economy. A special attention will be paid to the model systems of personnel relations and their infl uence functioning and implementation of innovations in regional tourism economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001.
 2. A. Nowakowska, Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, "Folia Eeconomica Cracoviensia" 1988, vol. XXI, s. 169-171.
 3. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 270.
 4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. A. Panasiuk, Personel jako instrument marketingu usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 82-85.
 7. A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.
 8. A. Tokarz, Personel hotelowy, w: Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 151-157.
 9. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 10. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
 11. S.J. Page, Tourism Management. Managing for Change, Butterworth Heinemann, Oxford 2005, s. 267.
 12. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 13. P. Niedzielski, Dołowy A., Milewski D., Szostak D., Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 14. D. Milewski, A. Panasiuk, D. Szostak, Zachodniopomorski klaster turystyczny, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005.
 15. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu