BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korcelli Piotr
Tytuł
Teoretyczne i metodologiczne podstawy prognozowania migracji ludności
Theorecial and methodological base for forecasting populatin migrants
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 559-569, biblior. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Aglomeracje miejskie, Tablice trwania życia
Population migration, Urban agglomerations, Life table
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ze względu na krótki /około roczny/ okres, jakim dysponował zespół realizujący temat podjęto jedynie te zadania badawcze, które były ściśle związane z pracami wcześniej lub równolegle prowadzonymi przez członków zespołu. Dotyczy to zarówno strony metodologicznej, jak i zakresu analizowanych układów czasowych i przestrzennych . Jeśli chodzi o stronę metodologiczną, to większą część analizy wykonano stosując wieloregionalne modele Rogersa-Willikensa, pozostałą zaś jej część - stosując model typologiczny Sletera. Podejścia te zdobyły w ostatnich latach uznanie w literaturze przedmiotu/model Rogersa - również w literaturze polskiej/, natomiast ich zastosowania empiryczne są dotąd w Polsce nieliczne, a ich przeznaczeniem jest głównie demonstrowanie działania modelu, nie zaś analizowanie procesów i współzależności związanych z przestrzenną strukturą ludności. Podstawowym celem pracy badawczej było więc nie tylko uzyskanie pewnych wniosków rzeczowych, ale także lepsze poznanie samych modeli, szczególnie co do ich odporności na zaburzenia w układach danych wyjściowych; sposobu/ w jaki odzwierciedlają one różnice wynikające z pomiaru i estymacji danych o migracjach oraz założonego przez nie poziomu hierarchii jako wyznacznika obrazu najistotniejszych powiązań międzyregionalnych. Oto najważniejsze pytania natury rzeczowej, na które w badaniach usiłowano znaleźć odpowiedź chociażby częściową: 1.Jaką rolę odgrywają migracje w kształtowaniu się struktury ludności Polski ogółem, struktury ludności w układzie wieś-miasto, w skali dużych regionów oraz głównych aglomeracji miejskich? 2.Jakie są graniczne wielkości odpływu ludności z obszarów emigracyjnych, których przekroczenie powoduje /w skali jednego pokolenia istotne zaburzenia struktury demograficznej i spadek bezwzględnej liczby mieszkańców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziewoński K., Korcelli P., Migracje w Polsce: przemiany i polityka. seria "Prace Geograficzne, nr 140, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.
  2. Gawryszewski A., Hierarchiczna regionalizacja migracji międzywojewódzkich w Polsce/maszynopis/ nr 132, archiwum badań P.W.11.5. Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  3. Huk J., Regionalizacja i analiza systemowa przepływów migracyjnych w kraju, opracowanie z tematu 11.5.3.04/maszynopis/ nr 106, archiwum badań Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu