BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochocki Andrzej
Tytuł
Motywy, czynniki i konsekwencje migracji ludności Polski - ogólnopolskie badanie reprezentacyjne
Motives, factors and consequences od Poland's population migrations - all-Polish reprentative inquiry
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 599-615, biblior. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Konsekwencje migracji, Migracja ludności, Gospodarstwa domowe, Rozwój społeczno-gospodarczy, Badania ankietowe
Consequences of migration, Population migration, Households, Social economic development, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Inspiracją do podjęcia badań ankietowych migracji ludności na dostępnej próbie gospodarstw domowych była teza, którą sformułowano w wyniku prac badawczych przeprowadzonych w demograficznym problemie węzłowym w poprzednim pięcioleciu. Teza ta brzmi następująco: migracje ludności są przejawem mobilności społecznej, której impulsem jest powszechne dążenie człowieka do poprawy materialnych i pozamaterialnych warunków życia, a tym samym działanie w celu zmiany swej pozycji na głównych skalach społecznych, zwłaszcza na skali dochodów i prestiżu społecznego, które to procesy są warunkowane poziomem i dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego w układzie przestrzennym gospodarki narodowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Problem węzłowy 11.5, Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej. Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980, Seria "Monografie i Opracowania" pod seria Studia nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL, nr 111/4, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu