BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki), Włodarczyk Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy
Theoretical Foundations for Labour Market Analyses and Forecasts
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 1 (tematyczny), s. 2-8, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Prognozowanie zatrudnienia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Prognozowanie zatrudnienia, Metodologia prognozowania
Labour market, Employment, Employment forecasting, Forecasting methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są teoretyczne podstawy analiz i prognoz rynku pracy, a w szczególności zatrudnienia. Ich ujęcie jest rezultatem przemyśleń i doświadczeń powstałych w toku prac badawczych nad prognozami zatrudnienia, których wyniki są prezentowane w niniejszym zbiorze. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia podstawowych kategorii rynku pracy, a zwłaszcza zależności na nim występujących, ze względu na ich podstawową rolę w kształtowaniu zatrudnienia. W dalszej części podjęta jest prezentacja dorobku teorii ekonomii w zakresie czynników determinujących popyt na pracę, gdyż dorobek ten ma duże znaczenie dla prognoz zatrudnienia. Następnie przedstawione są najważniejsze elementy metodologiczne prognoz zatrudnienia oraz problemy pojawiające się w toku przygotowywania prognoz. (fragment tekstu)

This article focuses on theoretical foundations for analyses and forecasts of the labor market, related in particular to the issue of forecasting employment. The paper presents basic categories of the labor market, as well as, economic relations occurring in it, which play a pivotal role in shaping the level of employment. It also draws attention to the achievements of economic theory related to the factors determining the level of demand for labor, which are the basis for building casual forecasting models. Particular attention is paid to the importance of the decisions concerning methodological aspects of forecasting. The basic constraints emerging in forecasting process and their impact on the results are assessed as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2013 (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Backhouse R. (1991), Applied UK Macroeconomics, Basil Blackwell, Oxford.
 3. Borkowska S., Karpiński A. (2001), Powstawanie nowych zawodów a prognozowanie popytu na pracę, w: Strzelecki Z. (red.), Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia, Materiały i Studia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 4. Cieślak M., red. (2004), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 5. Clark C. (1957), The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London.
 6. DeVaro J., Farnham M. (2011), Two perspectives on multi-skilling and product-market volatility, "Labour Economics", Vol. 18.
 7. Fisher A.G.B. (1945), Economic Progress and Social Security, Macmillan, London.
 8. Fourastie J. (1954), Die Grosse Hoffnung des Zwanzigsten Jahrhunderts, Bund-Verlang, Koln-Deutz.
 9. Fourastie J. (1972), Myśli przewodnie, PiW, Warszawa.
 10. Frey B.S., Schneider F. (2004), Ekonomia gospodarki nieformalnej, w: Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Haas C.T., Rodriguez A.M., Glover M., Goodrum PM. (2001), Implementing a multiskilled workforce, "Construction Management and Economics", Vol. 19.
 12. Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 13. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
 16. Kwiatkowski E. (1998), Neoklasyczne teorie zatrudnienia, PWN, Warszawa.
 17. Kwiatkowski E., Tokarski T. (1999), Struktura i elastyczność zatrudnienia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Ekonomista", nr 4.
 18. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny 2011 (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Schneider F., Enste D.H. (2000), Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, March.
 20. Schneider F., Enste D.H. (2003), Shadow Economy, Cambridge University Press, West Nyack, NY USA.
 21. Sztandar-Sztanderska U., Grotkowska G., Liwiński J., (2002), Zjawisko pracy w kilku miejscach a prognozowanie popytu na pracę, w: Strzelecki Z. (red.), Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Studia i Materiały, t. 8, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 22. Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 23. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu