BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podatek Pigou na rynku turystycznym
Pigou Tax on Tourism Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 115-123, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Podatek Pigou, Turystyka
Tourism market, Pigovian tax, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem stosowania podatku Pigou jest internalizacja przez producenta kosztów (korzyści) zewnętrznych, jakie powoduje jego działalność. Występowanie kosztów (korzyści) zewnętrznych defi niowane jest najczęściej przez spełnienie dwóch warunków: - działalność jednostki B powoduje utratę (przyrost) dobrobytu jednostki A, - utrata (przyrost) dobrobytu przez jednostkę A nie jest zrekompensowana przez jednostkę B (A). Internalizacja kosztu zewnętrznego oznacza obciążenie jednostki B kosztami utraty dobrobytu przez jednostkę A. Internalizacja korzyści zewnętrznej oznacza zaś, iż A powinien zrekompensować dodatkowe korzyści jednostce B1. Celem podatku Pigou w przypadku problemu kosztów zewnętrznych jest administracyjne przesunięcie krzywej kosztów krańcowych producenta danego dobra (lub krzywej podaży) w lewo tak, aby osiągnąć optymalną wielkość produkcji dobra. Zgodnie z przedstawioną na rysunku 1 sytuacją, w przypadku braku interwencji równowaga ustaliłaby się przy wielkości produkcji Q0, przy której społeczne koszty produkcji dobra przekraczają korzyści prywatne (i jednocześnie społeczne, zakładając brak pozytywnych efektów zewnętrznych), zatem wielkość produkcji jest wyższa od optymalnej. Aby zrównać krańcowe koszty i przychody społeczne, należy przesunąć krzywą podaży w lewo. Podatek Pigou nakładany na producenta zwiększa koszty krańcowe producenta przez co wielkość produkcji zmniejsza się do społecznie efektywnego poziomu Q1. Celem podatku Pigou jest zmniejszenie wielkości produkcji dóbr, w przypadku których nadmierna produkcja powoduje znaczne koszty społeczne. Działanie podatku Pigou jest podobne do działania na przykład podatku od wartości dodanej, niemniej jednak w przypadku dobra, którego produkcja powoduje negatywne efekty zewnętrzne, ograniczenie produkcji nie prowadzi do zmniejszenia sumy nadwyżek (surplus). (fragment tekstu)

Due to the interdisciplinary character of tourism activity, an exchange in this market very often consists of externalities. External effects accompanying tourism trade, up to the certain degree are insignifi cant nevertheless some of them are to be corrected. Arthur Pigou developed a theoretical tax which imposed on one party in the transaction process limits the output to the socially optimum level. The aim of the article is to discuss a possible problems of implementation of Pigou tax on the tourism market. Literature review indicates that taxing tourism is a multipurpose activity which aims not only at reducing undesirable outputs but also at gaining additional income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. McKenzie, D. Lee, Microeconomics for MBAs, The Economic Way of Thinking for Managers, Cambridge, New York 2006.
  2. Mak, Tourism and the Economy, Understanding the Economics of Tourism, University of Hawaii Press, Honolulu 2004.
  3. Gago, X. Labandeira, F. Picos, M. Rodríguez, Taxing Tourism in Spain: Results and Recommendations, Fondazione Eni Enrico Mattei, Working Papers 2006, nr 40, s. 1-26.
  4. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Difin, Warszawa 2008.
  5. T. Palmer-Tous, A. Riera-Font, J. Rosselló Nadal, Taxing tourism: The case of rental cars in Mallorca, "Tourism Management" 2007, nr 27, s. 271-279.
  6. N. Mankiw, Principles of Microeconomics, South-Western Pub, New York 2003.
  7. J. van der Borg, Tourism Management in Venice or how to deal with success, w: Managing Tourism in Cities, Policy and Practice, red. D. Tyler, Y. Guerrier, M. Robertson, John Willey & Sons, West Sussex 1998, s. 125-135.
  8. J. Berbeka, K. Berbeka, Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 141-151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu