BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Transport jako atrakcja turystyczna
Transport as a Touristic Attraction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 31-45
Słowa kluczowe
Transport, Turystyczne atrakcje
Transport, Tourist attraction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawione w niniejszym artykule przykłady świadczą, iż nie tylko walory turystyczne mogą stanowić czynnik przyciągający turystów i być podstawą do kształtowania produktu turystycznego. Współcześnie jako atrakcję turystyczną można traktować także elementy infrastruktury turystycznej, które ze względu na swoje specyficzne cechy i oryginalność mogą stanowić główny cel wyjazdu turystycznego. Również infrastruktura i usługi transportowe oprócz realizacji podstawowego celu, jakim jest przemieszczanie się, mogą stanowić atrakcję turystyczną. (fragment tekstu)

The aim of the article is presentation of additional functions of transport in tourism by means of utilization and treating transport infrastructure and transport services as touristic attractions. The article is divided into three parts. In the fi rst part, transport is characterized as an element of tourism infrastructure, while the core of concept "touristic attraction" was explained in the second part. Third part contains practical examples of treating transport as a touristic attraction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografi a turystyki Polski, PWE, Warszawa, 2002.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 3. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 8. Transport w obsłudze ruchu turystycznego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 9. Z. Kruczek, A. Kruczek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków 2006.
 10. Kruczek, Polska. Geografi a atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2004.
 11. M. Nowacki, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, w: Problemy turystyki 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2007, s. 59-60.
 12. M. Milewska, Znaczenie walorów i atrakcji turystycznych w kreowaniu produktów turystycznych, w: Produkty turystyczne. Kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Politechnika Białostocka, Białystok 2008, s. 32.
 13. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu