BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Meeting planning jako narzędzie wspomagające realizację produktów turystyki konferencyjnej
Meeting Planning as a Tool that Supports Realization of Conference Tourism Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 9-20
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Konferencje, Produkt turystyczny
Business tourism, Conferences, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Meeting planning jest terminem powszechnie znanym i używanym w anglojęzycznej literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej. Jak dotąd nie ma polskiego, jednoznacznego odpowiednika, "planowanie spotkań" nie ujmuje bowiem samego przebiegu spotkania. Za lepszy można uznać termin "organizowanie spotkań", choć on także nie w pełni oddaje istotę angielskiej wersji. W niniejszym artykule będzie on używany zamiennie z terminem angielskim. Na marginesie można jeszcze wspomnieć, że bezpośrednie tłumaczenie wyrazu meeting jako "spotkanie" wydaje się niewystarczające w odniesieniu do zagadnień związanych z meeting planning.(fragment tekstu)

The article presents meeting planning as a supporting tool in a process of realization of conference tourism products. In fi rst part theoretical aspects of meeting planning were discussed. It was stressed that business tourism products make the important branch of meeting planning. Further on selected aspects of the tourism product have been characterized as far as conference tourism is concerned. Also the conference was pointed as an example of business tourism product. At the end Phases of Professional Meeting Development were presented as the effective tool that supports realization of a conference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kalinowska-Żeleźnik, Ryzyko w zarządzaniu spotkaniem zbiorowym o dużej liczbie uczestników, w: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2004, s. 333-335.
 2. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2001.
 3. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 5. J.C. Holloway, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 6. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Z. Unger, Turystyka kongresowa, Warszawa 1996.
 8. K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 75.
 9. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 10. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 12. A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa-Wrocław 1985.
 13. M. Sidorkiewicz, PCO jako nowa profesja turystyczna w Polsce, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 193- 200.
 14. R.A. Hildreth, The Essentials of Meeting Management, Prentice Hall Inc., New Jersey 1990.
 15. A. Kalinowska-Żeleźnik, Meeting planning jako narzędzie marketingu politycznego, PD Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu