BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania i możliwości wsparcia potrzeb przedsiębiorstw turystycznych ze strony instytucji otoczenia biznesu
Possibilities and Conditions of Tourism Enterprises Support Delivered by Branch Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 171-180, rys.
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Przedsiębiorstwo turystyczne, Instytucje otoczenia biznesu
Business environment, Tourist enterprises, Business environment institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor MSP w województwie zachodniopomorskim zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika przedsiębiorczości, czyli udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, a jednocześnie województwo zaliczane jest do grupy czterech najsłabszych regionów pod względem udziału innowacyjnych fi rm wśród podmiotów MSP. Sytuacja ta dodatkowo więc powinna zachęcać różnorodne podmioty do prowadzenia intensywnych działań na rzecz wspierania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie zachodniopomorskim, w tym również w firmach turystycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że niewielka część firm z branży turystycznej oceniła wsparcie innowacyjności ze strony instytucji otoczenia biznesu jako wystarczające. Warto również zauważyć, że przedsiębiorstwa turystyczne oczekują od nich przede wszystkim usług w zakresie doradztwa i szkoleń, pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, a także w pozyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych.(fragment tekstu)

An analysis and evaluation of tourism enterprises demand on services that support innovations, cooperation and cluster structures has been conducted in the article. The analysis has been done on the basis on the survey conducted among small and medium tourism enterprises in West-Pomeranian Province. The survey fi ndings enabled to formulate several applications for business organizations in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  2. M. Świętczak, K. Dąbrowska, K. Kopcińska, T. Schimanek, Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych. Analiza prawno-finansowych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych w Polsce, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002.
  3. B. Filipiak, Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane elementy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2004.
  4. K.B. Matusiak, Kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2004 r., w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K.B. Matusiak, SOOIPP - Raport 2004, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, SOOIPP, Łódź-Poznań 2004, s. 15.
  5. P. Niedzielski, A. Dołowy, D. Milewski, D. Szostak, Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  6. Polski klaster morski. Założenia programowe, Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004.
  7. Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu