BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przygotowanie się przedsiębiorstw do podejmowania skutecznych strategii zarządzania kryzysowego
Preparation of Enterprises to Apply Efficient Strategies of Crisis Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 111-129, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne
Enterprises crisis, Crisis situations, Crisis management, Crisis prevention, Enterprises study, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie rodzaju najczęściej podejmowanych strategii zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, ukazanie fragmentów wyników badań empirycznych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski oraz wniosków z nich wypływających. W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu, na podstawie którego przeprowadzono rozmowy z właścicielami lub kierownictwem najwyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. W artykule szczególny nacisk został położony na przedstawienie przyczyn doprowadzających do powstawania kryzysu w badanych przedsiębiorstwach, zakresu zaistniałego kryzysu, rodzaju symptomów identyfikowanych w badanych przedsiębiorstwach oznaczających nadejście kryzysu, charakteru podejmowanych działań w przedsiębiorstwach w zakresie przygotowań do rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz rodzaju najczęściej stosowanych narzędzi w analizie sytuacji kryzysowych i w wyborze strategii zarządzania kryzysem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the most common crisis management strategies applied in enterprises as well as a presentation of selected extracts of empirical research results carried out among existing enterprises in Poland. The research consisted of a questionnaire, which was used to conduct an interview with proprietors or senior managers in their enterprises. In the article, a special emphasis was put on identifying the reasons for crisis occurrence within the surveyed enterprises, the range of its impact, the type of identified symptoms in the surveyed undertakings determining crisis influence, the nature of applied actions in the enterprises as far as preparations for solving the crisis situations are concerned, as well as the type of most popular tools used in the analysis of crisis situations and a selection of crisis management strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cabała, P. (2011). Systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe. W: Podstawy zarządzania i organizacji, pod red. A. Stabryły, UEK w Krakowie, Kraków.
 2. Crandall, W., Menefee, M.L. (1996). Crisis Management in the Midest of Labor Strife: Preparing for the Worst, "S.A.M. Advanced Management Journal", Winter, vol. 61, No. 1, s. 11-15.
 3. Kral, Z., Zabłocka-Kluczka, A. (2004). Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", Nr 11, s. 48-50.
 4. Krystek, U. (1987). Unternehmungskrisen. Beschriebung, Vermeidung und Bewältigung Überlebenskrisischer Prozesse in Unternehmungen. Gabler GmbH, Wiesbaden.
 5. Leupin, U. (1998). Turnaround von Unternehmen: von der Krisenbewältigung zur Erflogssteigerung, ein praktischer Fűhrungsbehelf für Unternehmen, Banken und Berater, Verlag Haupt, Bern, Stuttgart, Wieden.
 6. Marcinkiewicz, H., Nogalski, B. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 7. Markiewicz, K., Wawer M. (red.) (2005). Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 8. Mitroff, I., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
 9. Oldcorn, R. (1989). Management, MacMillan, London.
 10. Romanowska, M. (2012). Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Nr 118, s. 7-15.
 11. Rozwadowska, B. (2002). Public Relations w sytuacjach kryzysowych, Wyd. Astrum, Wrocław.
 12. Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. AE w Poznaniu, Poznań.
 13. Walas-Trębacz, J., Sołtysik, M. (2014). System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", 2014, Nr 4 (164), s. 85-100.
 14. Walas-Trębacz, J. (2015). Projektowanie systemów zarządzania kryzysowego. W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 16. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu