BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zagrożenia jako potencjalne źródła kryzysu przedsiębiorstwa
Threats as a Potencial Source of the Crisis in an Enterprise
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 10-19, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Badania empiryczne, Wyniki badań
Enterprises crisis, Enterprise resources, Intangible assets, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących: rodzajów zagrożeń przedsiębiorstw, zarówno tych obiektywnych, jak i subiektywnych, ocen ważności zasobów przedsiębiorstw dla neutralizacji zagrożeń oraz użyteczności zasobów niematerialnych w unikaniu zagrożeń. Przyjęto, że zagrożenia są ważnymi informacjami w zakresie zbliżającego się kryzysu przedsiębiorstwa, a wytypowane w badaniach zasoby są ważnym środkiem przeciwdziałającym zajście owego kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the results of empirical research concerning the types of both objective and subjective enterprises' threats, the evaluation of resources' salience for neutralizing threats as well as the usability of intangible resources due to avoiding threats. It has been assumed in the article that threats constitute important information in the scope of potential crisis in the enterprise and the resources selected in the article constitute important prevention of the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Business Continuity Management, Part I: Code Practice (2006). British Standard Institution, London.
  2. Gospodarek, T. (2009). Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  3. Krupski, R. (2007). Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych. Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy. Wrocław: PN AE we Wrocławiu nr 1187.
  4. Krupski, R. (2008). Zagrożenia organizacji w badaniach empirycznych - kontekst strategiczny. Przegląd Organizacji nr 4.
  5. Krupski, R., Osyra, M. (2013). Użyteczność zasobów niematerialnych w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny. W: J. Rokita (red.) Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań. Katowice: GWSH, s. 15-26.
  6. Otola, M. (2013). Procesy zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność w warunkach zarażonego rynku. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu