BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chołodowska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys szansą na własne "M"
Crisis: Chance on Own "M"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 19-25, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Mieszkania
Economic crisis, Dwellings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Młodzi ekonomiści stoją przed szansą nabycia własnej nieruchomości za stosunkowo nieduże pieniądze. Kredyty w CHF są powoli wypierane przez PLN, a to po części za sprawą programu rządowego "Rodzina na Swoim". Miał on pomóc młodym małżeństwom, a okazał się sposobem na zaoszczędzenie środków finansowych przez najbogatszych. Od 1 lipca 2009 r. państwo postanowiło zmniejszyć zyski banków pochodzące ze spreadu. Klienci będą mieli możliwość spłaty kredytów denominowanych również w walucie obcej. Rozpatrując sytuację sprzed i w trakcie kryzysu, trudno określić, czy klienci, którzy czekali z zakupem, zyskają. Duży wpływ na to będzie miała polityka państwa polskiego. (abstrakt autora)

Young economists stand in front of a chance of purchasing their own real estate for a relatively small sum of money. Credits in Swiss frank are slowly pushed out by those granted in Polish zloty and this is partly due to the government program: "Family on its own". It was supposed to help young married couples, but, instead, it came out to be a way of saving financial resources for the richest. Beginning from 1.07.2009, the state decided to reduce banks' revenues on spreads. Clients will have the possibility to pay off credits denominated in foreign currency as well. Considering the situation from before and during the crisis it is hard to determine whether the clients who waited with purchase actually will benefit from it. It will be, to a large extent, influenced by the Polish state policy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym Elementy systemu, SGW w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 77.
  2. http://banki.wp.pl/kat,70434,page,2,title,Panstwo-placi-za-mieszkanie,wid,11212959,wiadom osc.html (10.06.2009).
  3. http://banki.wp.pl/kat,23754,title,W-maju-banki-udzielily-kredytow-z-doplata-za-ponad-05- mld-zl,wid,11185667,wiadomosc.html (3.06.2009).
  4. Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007, s. 212.
  5. R. Grzyb, Kredyty: banki wciąż zarabiają na różnicach kursowych, "Gazeta Prawna" 2009, nr 108, s. C3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu