BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys gospodarczy i jego wpływ na działania marketingowe na przykładzie branży farmaceutycznej
Economic Crisis and its Influence on Marketing Operations on Example of Pharmaceutical Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 27-34
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Przemysł farmaceutyczny
Economic crisis, Pharmaceutical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat poświęcony jest analizie sytuacji branży farmaceutycznej w czasach światowego spowolnienia gospodarczego i wpływowi tejże sytuacji na działania reklamowe w tej branży. W pierwszej części pracy przeanalizowano sytuację rynkową branży farmaceutycznej, następnie scharakteryzowano działania marketingowe stosowane w opisywanej branży. W końcowej części pracy opisano bieżące wyniki wybranych narzędzi marketingowych w porównaniu z latami poprzednimi. (abstrakt autora)

Abstract is devoted analysis of situation of pharmaceutical sector in crisis and influence of this situation on advertising in this sector. In first work part it has been analyzed situation of market pharmaceutical sector. Next applicable operations marketing have been characterized in described sector. In final work part describe current results of chosen marketing instruments in comparison with former lasts years. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wydaw. Cedewu, Warszawa 2008, s. 84.
  2. http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,5986499,Branza_najb ardziej_odporna_na_kryzys. html (10.06.2009).
  3. B. Chomątowska, Kryzys omija farmację, "Rzeczpospolita", 15.06.2009.
  4. http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-act- wiecej-id-8734.html (21.06.2009).
  5. http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-of-2-act- wiecej-id-8490.html (10.06.2009).
  6. A. Olbrot, Recepta na nadmiar, "Press", nr 7/2009, s. 68.
  7. P. Machu, Skuteczna e-terapia, "Media i Marketing", nr  48/2008, s. 23.
  8. http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-of-2-act- wiecej-id-8480.html (10.06. 2009).
  9. A. Czarnecki: W wydatkach reklamowych kryzysu nie widać, "Marketing przy Kawie", nr 12/2009, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu