BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusze PRIVATE EQUITY alternatywnym sposobem finansowania innowacyjnych projektów sektora MŚP w dobie kryzysu finansowego
Private Equity Funds As an Alternative Method of Financing Innovative Projects in the Sector of Small And Medium Sized Enterprises At Time of Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 69-80, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Projekty innowacyjne
Small business, Investment financing, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy pogłębił problemy przedsiębiorców z uzyskaniem środków na realizację innowacyjnych projektów sektora MŚP. Kapitały własne właścicieli firm stały się niewystarczające, natomiast dostęp do kredytu bankowego i jego uzyskanie zostały znacznie ograniczone. Alternatywnym źródłem wiedzy i budżetu pozostają fundusze private equity w postaci tzw. aniołów biznesu i venture capital. Skłonni są oni inwestować w okresie dekoniunktury, licząc na wysokie zyski w dłuższym okresie. Jednocześnie stają się wspólnikami firmy odpowiadającymi za jej poczynania, ewentualne zyski lub straty. Stanowią komplementarne wsparcie sektora MŚP na każdym etapie rozwoju wysoce ryzykownego, innowacyjnego przedsięwzięcia. (abstrakt autora)

Financial crisis made deeper the entrepreneurships troubles in realization of the SME's innovative projects. Ownership capitals became insufficient, moreover access and obtaining of bank credit occurred considerably limited. That is why private equity in a form of business angels and venture capital are an alternative source of knowledge and capital. They are willing to invest in a time of recession expecting high profits in a long term. As co-partners they are responsible for the actions, possible profits or losses. Business angels and VC represent complementary assistance for the sector of SME's at each stage of development of high risky innovative undertaking. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2008 - prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, s. 16.
  2. Central and Eastern Europe Statistics 2007, An EVCA Special Paper, s. 6, 9.
  3. A. Grabuś, Debiut z Aniołem, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 7-8, s. 44-45.
  4. http://www.polban.pl/index.php?node=108&pid=125 (czerwiec 2009).
  5. InnoSupport: Supporting innovation in SME's, InnoSupport project, 2005, s. 177.
  6. M. Kaczmarczyk, Finansowy zastrzyk z nieba, "Forbes" 2008, nr 2, s. 92-93.
  7. B. Kujszczyk, Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy, Ag Poligrafia, Warszawa 2008, s. 36.
  8. K. Brzozowska, Anioły biznesu na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 98-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu