BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach w dobie kryzysu
Brand as A Factor of Shaping Company Competitive Position on the Markets in Time of Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 123-130, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Marka, Przewaga konkurencyjna, Kryzys gospodarczy
Brand, Competitive advantage, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreowanie marki jest jednym z ważnych narzędzi kształtowania pozycji konkurencyjnej. Dlatego przewaga konkurencyjna firm na zglobalizowanych rynkach zależy w dużym stopniu od metod kreacji marki, zwłaszcza w czasie kryzysu. W dobie Internetu możliwości kreowania marki są znacznie większe i o wiele tańsze, co ma szczególne znaczenie w czasie kryzysu ekonomicznego, z jakim mamy do czynienia obecnie. Ważne jest, aby umiejętnie łączyć tradycyjne i wirtualne formy kreowania marki. (abstrakt autora)

Brand creation is one of important competition tools. Therefore, competitive position of companies on the global markets depends on methods and efficiency of brand creation particularly in the crisis time. In the era of the Internet, possibilities of branding are much larger and cheaper - it is important in nowaday economic crisis. However, it is important to achieve synergy between traditional and virtual forms of branding. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Media na świecie: marki w czasach kryzysu, "Marketing w Praktyce", nr 06/2009, http://marketing. org.pl/index.php (czerwiec 2009).
 2. M. Janowski, Historia i ewolucja procesu markowania, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 215.
 3. J. Murphy, Branding: A Key Marketing Tool, The Macmillan Press Ltd., London 1987, s. 60.
 4. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11.
 5. J. Adamczyk, E-branding, zakładka: artykuły, badania i raporty, 2005, http://www. e-marketing.pl (czerwiec 2009).
 6. A. Wiśniewski, Marketing, WSiP, Warszawa 1997, s. 80.
 7. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 70.
 8. A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 29.
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web (czerwiec 2009).
 10. J. Williams, Image & Branding: The New Rules of E-Branding, Enterpreneur.com, http://www. entrepreneur.com/marketing/branding/imageandbrandingcolumnistjohnwilliams/article190868. html (czerwiec 2009).
 11. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s. 207.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu