BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku usług transportowych w Polsce
Influence of an Economic Crisis on Functioning of the Market of Transport Services in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 131-144, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Kryzys finansowy
Transport services, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Skutki kryzysu odczuwa w Polsce ok. 83% firm krajowych, w tym duża część firm związanych z transportem. Poza oczywistymi negatywnymi skutkami, takimi jak zmniejszenie liczby zleceń transportowych (w tym głównie w spedycji krajowej), ponowny wzrost cen paliw, odczuwalne są też skutki pozytywne, np. wzrost przewozów drobnicowych oraz wielkości kursu euro, co rekompensuje małą liczbę zleceń. Celem artykułu jest udowodnienie, że sytuacja na rynku usług transportowych nie zależy wyłącznie od szeroko pojętego wpływu kryzysu, lecz także w dużej mierze od polityki zarządzania firmą transportową i różnorodnych zmian, które zachodzą na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych. (abstrakt autora)

Effects of global crisis in Poland is felt by 83% of national companies, including the majority of companies connected to transport. Apart from obvious negative effects, as the reduction in the number of transport orders, mainly in the domestic freight forwarding and increase of petrol prices - also positive effects are being noticed, like the rise in general cargo and the value of euro exchange rate which is compensating small number of orders. Main object of this article is to prove that the situation on the market of transport services does not depend exclusively on the widely comprehended influence of the crisis, but also largely from the managing politics of a transport company and diverse changes which are taking place on the market of domestic and international transports. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.pgt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=927&Itemid=41 (21.06.2009).
  2. C. Kille, The financial crisis and its impact on the road transport market, Public hearing of the EP and the EC, Brussels, Belgium 2009.
  3. Przewoźnicy coraz mniej zadowoleni, "Truck & Business Polska" 2008, nr 9.
  4. W. Rydzkowski, A. Gus-Puszczewicz, Międzynarodowy transport drogowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Przegląd Komunikacyjny" 2009, nr 5.
  5. R. Przybylski, Współpraca na niepewne czasy, "Rzeczpospolita", 19.06. 2009.
  6. I. Balke, Badania koniunktury w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunikacyjny" 2009, nr 4.
  7. K. Madeja, Firmy transportowe - szkoła przetrwania, "Spedycja Transport Logistyka" 2009, nr 4.
  8. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, Problematyka cen minimalnych w transporcie samochodowym, "Przegląd Komunikacyjny" 2009, nr 3.
  9. A. Stefańska, Rynek transportowy powoli odżywa, "Rzeczpospolita", 17.06. 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu