BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Mentoring dla małych i średnich firm - niezbędne narzędzie wsparcia w okresie kryzysu
Mentoring for Small and Medium Sized Companies: Necessary Supporting Tool in the Crisis Time
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 145-153, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Mentoring, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Mentoring, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobre praktyki naszych zachodnich sąsiadów w mentoringu zachęcają do wdrażania tej usługi wsparcia wśród MŚP w Polsce. Mentor jest w stanie stworzyć długotrwałą relację z firmą i relacja ta może być owocna dla rozwoju firmy w przyszłości. Relacje podlegają zmianom i rozwojowi. Ponieważ przedsiębiorcy nie znają wsparcia mentorskiego i nie potrafią dyskutować własnych sukcesów i problemów, szczególnie w czasie kryzysu finansowego nie wspominają nic na temat problemów i zagrożeń stojących przed ich firmami. Oczywisty jest fakt, że brak kultury dzielenia się wiedzą w ramach jednej firmy jest przenoszony na zewnątrz na kontakty i relacje z potencjalnymi mentorami - ludźmi otwartymi na wspieranie mniej doświadczonych MŚP. Pomysł mentoringu jest dobrym rozwiązaniem pozwalającym na zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi. Naukowcy, którzy zajmują się korzyściami wynikającymi z zarządzania wiedzą, twierdzą, że dostęp do wiedzy ma duży wpływ na zwiększanie efektywności firmy, na ograniczenie jej kosztów. (abstrakt autora)

Good practices in mentoring of our western neighbors encourage to implement this individual support service among Polish SMEs. A mentor is capable to create the long lasting relation with the company and it can be fruitful for its development in the future. The relations also can be modified and can be developed. Since entrepreneurs do not know mentoring support and cannot discuss its own successes and problems, especially in the time of financial crisis will not say anything on their problems and threats. It is obvious that a lack of the culture of sharing knowledge within the company will be transferred outside - for the contacts and relations with the potential mentors - people open for supporting less experienced SMEs. The idea of mentoring is a good solution for getting from and sharing knowledge with others. The researches of the profits coming from the management of knowledge say that the access to the knowledge has a great influence for the higher effectiveness of the company, the limits of its costs. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Audretsch, Entrepreneurship: Survey of the Literature, Institute for Development Strategies, Indiana University & Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2002, s. 6.
  2. http://ec.europa.eu/polska/news/090707_mikrokredytem_w_kryzys_pl.htm (czerwiec 2009).
  3. http://biznews.pl/index.php/media/0/593 (czerwiec 2009).
  4. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/wiadomosci/wdrazanie+funduszy+strukturalnych/ antykrysowe_dzialnia_MRR.htm (czerwiec 2009).
  5. R. Krool, Kryzys finansowy to skutek kryzysu przywództwa managerów i polityków, Bankier. pl, grudzień 2008 r.
  6. . Westanmo, Mentoring in an Entrepreneurial Settings: The Mentor's Perspective, Swedish School of Economics, 2000.
  7. Mentoring w działaniu. Poradnik praktyczny, red. D. Megginson, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2008.
  8. Guidelines for Mentoring @ I3P, materiały własne Inkubatora I3P, Turyn 2009, tłum. Izabela Kowalczyk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu