BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciaba Emilia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie zawodności rynku oraz roli państwa w polityce transportowej
Die Ineffizienz Und Die Rolle Des Staates Auf Dem Verkehrsmarkt Und Ihre Bedeutung Für Die Verkehrspolitik
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 155-162
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Rynek, Polityka transportowa
Market, Transport policy
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Abstrakt
W warunkach osłabienia gospodarki szczególne znaczenie przywiązuje się do warunków, jakie powinny istnieć, aby była ona efektywna, oraz do zakresu interwencji państwa na rynku. W prezentowanym artykule przeanalizowano istotę efektywności rynku oraz warunków jego zawodności ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług transportowych. Analiza pozwoliła stwierdzić, że ingerencja państwa na rynku usług transportowych jest elementem warunkującym jego efektywny pod względem ekonomicznym oraz sprawiedliwy społecznie rozwój. (abstrakt autora)

Wenn auf dem Markt eine Krise herrscht, richten die Leute ihre Aufmerksamkeit auf Bedingungen, die Erfolg auf dem Markt versichern. In dem Artikel wird die Effizienz auf dem Verkehrsmarkt analysiert. Die Analyse führt zur Schlussfolgerung, dass der Eingriff des Staates in das Verkehrsmarktgeschehen im wirtschaftlichen und sozialen Sinne effiziente Entwicklung bedingt. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, s. 306.
  2. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 90.
  3. A. Bajer-Gołębiewska, M. Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowania mikro- i makrokonkurencyjności, http://www.ekonom.univ.gda.pl (czerwiec 2009).
  4. Ekonomia, red. J. Beksiak, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 82.
  5. A Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 238.
  6. E. Załoga, Strategie rynkowe wobec zmian w preferencjach klientów, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 148.
  7. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 344.
  8. K. Brzozowska, Problemy asymetrii informacji w zarządzaniu kapitałem innowacyjnych przedsięwzięć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 18: Ekonomia - zarządzanie - transport. Ujęcie systemowe, red. W. Downar, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 46.
  9. Polski rynek TSL w 2008 r., "Rzeczpospolita", 16.06.2009, http://www.rp.pl (czerwiec 2009).
  10. Rynek transportowy powoli odżywa, tamże, 17.06.2009, http://www.rp.pl (czerwiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu