BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuściński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Prace Poczty Polskiej w zakresie wdrażania systemów logistycznych w kontekście obsługi klienta kluczowego
Polish Post's Works in the Domain of Introducing Logistic Systems in the Context of Servicing the Key Client
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 163-173, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Poczta, Logistyka
State post, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczania i magazynowania powodują dynamiczny rozwój usług logistycznych. Na tle globalnego rynku usług pocztowych Poczta Polska dopiero zaczyna wprowadzać zmiany oraz innowacyjne rozwiązania, które mają spowodować, iż narodowy operator będzie w stanie sprostać wymogom obecnego rynku. W swojej pracy autor prezentuje niektóre zapoczątkowane zmiany w systemie logistycznym Poczty Polskiej w kontekście wymogów, jakie stawia przed operatorem klient instytucjonalny. (abstrakt autora)

Continuously increasing demands in the scope of clients' servicing and increasing cost of capital, migration and storage cause dynamic development of logistic services. On the background of a global market of post services, Polish Post has already started to introduce changes and innovations, which are to cause that a native operator will be able be up to the demands of the modern market. The author in his work presents same changes which have been already introduced in the logistic system of Polish Post in the context of demands which are put by on institutional client of Polish Post. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wydaw. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006, s. 105.
  2. I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, Logistyka - wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 22.
  3. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s.10.
  4. A. Baranicka, ECR Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 13-22.
  5. http://pl.wikipedia.org/wiki/ECR (czerwiec 2009).
  6. M. Michalski, Przyszłość poczty?, "Poczta Polska" nr 40, 6.10.2008, s. 9.
  7. Drukowanie z sortowaniem, "Poczta Polska" nr 38, 15.09.2008, s. 10.
  8. Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Oficyna, Warszawa 2008, s. 560.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu