BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych i możliwości jej poprawy
The Position of Poland on International Market of Services and Possibilities Of Improvement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 197-208, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Usługi, Usługi transportowe, Usługi turystyczne, Usługi budowlane
Services, Transport services, Tourism services, Construction services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Polska, będąc eksporterem głównie usług tradycyjnych (tj. transportowych, turystycznych oraz budowlanych), odgrywa niewielką rolę na światowym rynku usług. Poprawa w tej kwestii wymagać może dywersyfikacji struktury podaży eksportowej i również rozwoju w Polsce usług nowoczesnych (takich jak usługi informatyczne i informacyjne, biznesowe), na które popyt na globalnym rynku charakteryzuje się tendencją wzrostową. (abstrakt autora)

The position of Poland on international market of services is week and results mostly from export of traditional services (i.e. transport, travel and construction services). The increase role of Poland on the world market requires diversification of export of services and development also modern services (e.g. computer and information services, royalties and licence fees and other business services), on which the global demand is growing. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Nakonieczna-Kislel, Usługi w wymianie międzynarodowej, [w:] J. Dudziński, H. Nakonieczna- Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydaw. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
 2. L. Kuczewska, Polski handel usługami na arenie międzynarodowej, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 3, s. 31.
 3. M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006, s. 128.
 4. G. Wójtowicz, Wpływ wymiany międzynarodowej na wzrost gospodarczy (perspektywa długookresowa), [w:] Strategie szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, red. G.W. Kołodko, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 127
 5. A. Masłowski, Przejawy globalizacji w sektorze usług w UE, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 3, s. 54.
 6. A. Zaorska, Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 1-2, s. 52.
 7. S.M. Szukalski, Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki, [w:] Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój, red. K.A. Kłosiński, Wydaw. KUL, Lublin 2007, s. 79.
 8. K. Klincewicz, Offshoring. Przykład branży informatycznej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 3-4, s. 24.
 9. A. Szymaniak, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, red. A. Szymaniak, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 297-298.
 10. Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, 2/2009, http://www.eib.org (sierpień 2009).
 11. S. Wodejko, Pozycja Polski w zakresie międzynarodowej wymiany usługami turystycznymi, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2008.
 12. Konkurencyjność sektora usług, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2008, s. 293-294.
 13. . Piotrowski, Handel usługami w UE, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 5, s. 10.
 14. D. Rosati, Dyrektywa usługowa - konkurencja, choć niedoskonała, "Rzeczpospolita", 27.02.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu