BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkowski Grzegorz Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Programy edukacyjne jako egzemplifikacja działań proefektywnościowych i antykryzysowych na przykładzie urzędu miasta Szczecin
Educational Programmes as an Example of Proeffective and Anti-Crisis Action on the Basis of Szczecin City Hall
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 209-218, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Edukacja, Efektywność
Education, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją programów edukacyjnych realizowanych na terenie Szczecina w kontekście efektywniejszego wykorzystywania środków finansowych pozostających do dyspozycji Wydziału Oświaty, przez organizację programów projakościowych oraz pozyskiwanie dotacji. Wykazane zostały korzyści z przyznawania środków finansowych w trybie konkursowym: efektywniejsza alokacja zasobów, większa kontrola merytoryczna, podnoszenie jakości usług edukacyjnych przez indywidualizację podejmowanych inicjatyw, wzrost wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. Zaproponowano kierunki działań podmiotów oświatowych w celu efektywnego wykorzystywania i pozyskiwania dodatkowych środków. (abstrakt autora)

The aim of the article is to present educational programmes which have been carried out by Szczecin City Hall. The programmes are placed in the context of dealing more effectively with the financial funds which are at the Education Department disposal through organising proqualitative programmes and raising grants. The author pointed out the advantages of awarding the financial funds by competition: more effective allocation of the resources, greater factual control, raising the quality of educational service due to individualization of the initiatives taken, salaries increase of educational employees. The directions of activities for educational subjects have been suggested in order to raise additional funds and to use them more effectively. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., art. 166, ust. 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
  2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.
  3. W. Rup, Gospodarka finansowa oraz rachunkowość szkół i placówek oświatowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005, s. 7.
  4. A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 85.
  5. Uchwała Nr XLV/866/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 07 listopada 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Polityki Edukacyjnej Miasta Szczecina zawartej w "Strategii Rozwoju Miasta Szczecina".
  6. Vademecum menadżera oświaty, red. C. Plewka, H. Bednarczyk, Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2000, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu