BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palczewski Tomasz Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
SAAS jako trend rozwoju IT w dobie kryzysu
Saas As A Direction of the Development of It During a Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 229-236, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Informatyka, Kryzys gospodarczy
Information science, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwiązanie Software as a Service (SaaS) jest nową formą outsourcingu, polegającą na udostępnianiu oprogramowania jako usługi. Dystrybucja tego typu rozwiązań jest bardzo młodą branżą, która nie dostarcza zbyt wysokich dochodów. W dobie światowego kryzysu finansowego SaaS może się okazać trendem umożliwiającym organizowanie struktur IT korzystniejszych kosztowo i przez to stać się rozwiązaniem ogólnie stosowanym. W artykule przedstawiono zalety i wady udostępniania programowania jako usługi na tle panującej sytuacji w branży IT. SaaS porównano z innymi rozwiązaniami umożliwiającymi optymalizację i racjonalizację kosztów na IT w przedsiębiorstwach. Są to m.in. rozwiązania oparte na wirtualizacji oraz rozwiązania typu Service oriented architecture, w których nacisk kładzie się na definiowanie usług spełniających wymagania użytkownika. (abstrakt autora)

Software as a Service (SaaS) solutions are a new form of outsourcing, that involve providing IT applications as a service. Distribution of such solutions is a relatively new line of business which as far does not produce a very high income. During a global financial crisis, SaaS may prove capable of organizing more cost-effective IT structures and thus become more widely implemented. In this paper, the pros and cons of SaaS will be discussed against the background of a current situation in IT business. SaaS will be compared to other solutions enabling optimalization and streamlining of IT costs within a company, such as virtualization and "Service oriented architecture" solutions, which are focused on defining services that suit the particular needs of a user.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Buyya, C.S. Leo, S. Venugopal, J. Broberg, I. Brandic, Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility, "Future Generation Computer Systems" 25, 2009. s. 599.
 2. R. Panko, IT employment prospects: beyond the dotcom bubble, "European Journal of Information Systems" 2008, s. 182.
 3. K. Levack, Will SaaS Emerge as a Big Winner Postrecession?, "Econtent" 2009, s. 8.
 4. D. Nanneman, SaaS Integration Solutions, "CRM Magazine" 2009, s. 9.
 5. W. Torbacki, SaaS - direction of technology development in ERP/MRP systems, "International Scientific Journal", vol. 32, 2008, s. 57.
 6. A. DeFelice, Software for Rent. On-premise vendors enter the hosting game, "Accounting Technology" 2007, s. 37.
 7. Strona internetowa firmy analitycznej Gartner: http://www.gartner.com (lipiec 2009).
 8. Ph. Fersht, SaaS: Outsourcing out-of-control, 2009, http://www.amrresarch.com/ (lipiec 2009).
 9. J.D. Lashar, To SaaS or not to SaaS?, "Customer Relationship Management" 2009, s. 14.
 10. E. Shein, Saved by SaaS, "Computerworld" 2008, s. 26.
 11. J.M. Kaplan, Five Myths about SaaS, tamże, 2009, s. 30.
 12. W. Morris, The 'secret sauce' of SaaS, "Plant Engineering" 2008, s. 20.
 13. L. Herbert, When Software-as-a-Service Makes Sense, "Supply&Demand Chain Executive" 2007, s. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu