BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowicz Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie procesowe kluczem do efektywności w dobie kryzysu
Process Management as A Key to Efficiency in Time of Global Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 237-246, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Efektywność, Kryzys gospodarczy
Processing management, Effectiveness, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie wszechogarniającego kryzysu, gdy większości przedsiębiorców jako sposób przeciwdziałania przychodzi do głowy redukcja kadr i szeroko rozumiane cięcie kosztów, jest czas na restrukturyzację procesową oraz inwestowanie w jakość proce sów. W artykule przedstawiono holistyczne podejście do zarządzania organizacją, oparte na integracji trzech poziomów organizacji: strategicznego, procesu oraz stanowiska pracy. Autor udowadnia, iż systemowe podejście oparte na zarządzaniu procesowym jest skuteczną metodą podnoszenia efektywności organizacji, a co za tym idzie - walki z kryzysem. (abstrakt autora)

In era of all-embracing crisis, in time when the reduction of workers and the wide understood cutting of costs comes to the minds of the businessmen's majority as only way to counteract it, now came the time of restructuring and the investing in quality of processes. In the article was introduced holistic approach to management based on integration of three levels of organization: strategic, the process and work post. Author proves, that system based on management approach is the effective method of improving the efficiency of organization and what is connected with this topic, fighting with crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009, s. 7.
  2. G.A. Rummler, A.P. Branche, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 264.
  3. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 50-55.
  4. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu