BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rab-Przybyłowicz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Sibilska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych w dobie kryzysu
Cluster Concept as One of the Development Factors of Medical Services in the Times of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 257-267, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Klastry, Usługi medyczne, Kryzys gospodarczy
Business cluster, Medical services, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem klastra medycznego jest budowanie nowoczesnego środowiska: technologii medycznych w zakresie badań, wdrożeń, zastosowań i kształcenia kadr, z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. Ideą artykułu jest pokazanie możliwości, jakie koncepcja klastra medycznego stwarza dla rozwoju usług medycznych, i szans, jakie otwierają się przez poszerzenie go o dodatkową dziedzinę gospodarki - turystykę - zwłaszcza w dobie kryzysu. (abstrakt autora)

The aim of medical cluster is to build a modern society of medical technologies in the scope of research, implementation, application and staff training with securing mutual transfer of knowledge, means and technology. The idea of this article is to show the opportunities created by the concept of a medical cluster for the development of medical services and the chances opened by developing it with additional branch of economy - tourism - especially in the times of crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rola procesów i standardów w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych, red. A. Maciąg, Wydaw. α-medica Press, Bielsko Biała 2007, s. 11.
 2. Wspieranie rozwoju klastra w Polsce i za granicą - doświadczenia i wyzwania, red. M. Dzierżanowski, S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 8.
 3. J. Staszewska, Klaster - perspektywa dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009, s. 30.
 4. F. Krawiec, Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 7/8, s. 31.
 5. Zarządzanie jakością usług medycznych, red. K. Lisiecka, PWN, Warszawa 2003, s. 69.
 6. M. Goetz, Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych(BIZ), Zeszyty Naukowe SGH, nr 20, Warszawa 2006, s. 10-15.
 7. Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 2000, s. 23.
 8. http://parkmedyczny.pl, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, Regulamin klastra, Wrocław 2005, s. 4.
 9. S. Szultka, Klastry - innowacyjne wezwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 68.
 10. http://www.klastry-fs.pl/inex.php?option=com_content&id=28&Itemid (18.06.2009).
 11. Mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2001, s. 516.
 12. M.Z. Bookman, K.R. Bookman, Medical Tourism in Developing Countries, Palgrane Macmillian, New York 2007, s. 21.
 13. M.M. Johanson, Health Wellness Focus within Resort Hotels, "FIU Hospitality Review" 22, no. 1, 2004, s. 25.
 14. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, red. J. Kot, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu