BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczycki Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Migracja wartości w sektorze usług logistycznych w okresie kryzysu gospodarczego
Value Migration in Logistic Services During Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 269-275, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Migracja wartości, Migracja, Usługi logistyczne, Kryzys gospodarczy
Value migration, Migration, Logistic services, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość jest przejawem potrzeb klientów. Wskazuje, jakie elementy obsługi są dla nich ważne, a tym samym są głównym motywem ich wyborów. Wraz ze zmianami w otoczeniu zmieniają się systemy wartości klientów. Automatycznie przekłada się to na przedsiębiorstwa, w których mówi się o migracji wartości w inne rejony działalności gospodarczej. Problem ten dotyczy w szczególności logistycznej obsługi klienta. Poszukiwanie kierunku migracji wartości oraz sposobów dostosowania się do niej pozwala zapewnić skuteczność sytemu logistycznego w każdym, nawet "kryzysowym" momencie. (abstrakt autora)

The value is indicative of customers' needs. This indicates what elements of service are important to them, and thus are the main reason of their choices. Along with changes in the environment the systems value of customers are changing. This automatically translates to the companies, in which takes place the migration into other areas of economic activity. This problem concerns in particular the logistics customer service. The search for the direction of migration values and ways of adapting to it ensure the effectiveness of the logistics system at all, even in moment of crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 209-211.
  2. A.J. Slywotzky, Value migration - how to think several moves ahead of the competition, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 5.
  3. B. Dobiegała-Korona, Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona i A. Herman, Difin, Warszawa 2006, s. 221.
  4. B. Grucza, Migracja wartości w sektorach silnie zglobalizowanych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Wydaw. Kreos, Szczecin 2002, s. 841.
  5. A.M. Jeszka, W poszukiwaniu migrującej wartości w sektorze usług logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 4, s. 10.
  6. A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku - strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000, s. 32-35.
  7. M. Jedliński, Strumień wartości, "Top Logistyk" 2008, nr 3, s. 47.
  8. H. Siodomok, Wartość dla klienta i wartość związku. Praktyczne aspekty CRM, [w:] Przedsiębiorstwo - wartość - zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 279.
  9. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 268-269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu