BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samitowska Wioleta (Uniwersytet Szczeciński), Gwarek Antoni (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności
Market Success of an Enterprise in an Uncertain Situation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 277-288, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rynek
Enterprises, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy podejmują próbę zwrócenia uwagi na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w okresach niepewności wywołanych wieloaspektowymi przyczynami. Podkreślają kumulatywny charakter, cykliczność i nieuchronność kryzysów finansowych. Wskazują na konieczność podejmowania spójnych działań mających na celu stworzenie mechanizmów neutralizujących lub osłabiających efekty kryzysów zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i szerokiego otoczenia biznesu. Za istotnie ważny uznają czynnik wartości etycznych w gospodarce. Przedstawione syntetycznie przez autorów sugestie i uwagi prezentują pogląd, że nawet w okresie kryzysu, w czasach lawinowo narastającej niepewności - należy pozytywnie myśleć i można odnosić sukces rynkowy. (abstrakt autora)

The authors of this article try to focus attention on the conditions of enterprises' functioning in uncertain periods which (the periods) are caused by multi-faceted factors. They highlight a cumulative character, periodicity and inevitability of financial crises. Moreover, the authors indicate the necessity of taking consistent actions in order to create mechanisms which neutralize or weaken the effects of crises on both enterprises as well as general business environment. It is the factor of ethical values in economy which is of key importance. All suggestions and remarks presented synthetically by the authors express an idea that even in the times of crisis and rapidly growing uncertainty one should think positively and it is possible to achieve a market success in such a situation (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 7.
 2. G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 107.
 3. R. Oldcorn, Management, MacMillan, London 1989, s. 237.
 4. A. Zelek, A. Gwarek, Symptomy kryzysu w organizacji, "Firma i Rynek". Kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, nr 2/2000, s. 50.
 5. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1998, s. 399-400.
 6. J. Żakowski, Łagodnie szukamy dna, "Polityka" 2009, nr 26, s. 13.
 7. http://www. wiadomości 24.pl (czerwiec 2009).
 8. http://www.fakty.interia.pl (czerwiec 2009).
 9. http://www.gazetaprawna.pl (czerwiec 2009).
 10. http://www.muratorplus.pl (czerwiec 2009).
 11. Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu