BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzchosławski Stanisław
Tytuł
Demometryczne modele rozwoju rodziny oraz gospodarstwa domowego
Demometric models of family and its household developments
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 630-641, bibliorg. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Nieliniowe modele demometryczne, Gospodarstwa domowe, Rodzina, Demografia
Nonlinear demometric models, Households, Family, Demography
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Należy zwrócić również uwagę na te zagadnienia, które z różnych względów nie zostały w okresie sprawozdawczym w sposób zadowalający rozwinięte. Dotyczy to przede wszystkim problematyki modelowania gospodarstwa domowego /zad. badawcze:11.5.4.01.d/ "Ekonometryczne modele analizy rodzinnego gospodarstwa domowego"/, która z uwagi na dwukrotne zmianę autora opracowania została stosunkowo najmniej zaawansowana. Czynności badawcze nie wyszły poza wstępne studia literaturowe i robocze koncepcje modelowe, których nie zdołano poddać empirycznej weryfikacji. Uwaga ta dotyczy również ważnego we współczesnej demografii rodziny zagadnienia metod rekonstrukcji rodzin na podstawie informacji uzyskanych z badań masowych statystyki państwowej. Pomyślnie rozwijające się prace w tej dziedzinie przy wykorzystaniu doświadczeń ośrodków badań demograficznych za granicę /głównie francuskich/ oraz własnych oryginalnych koncepcji zostały przerwane z powodu nagłego zgonu wykonawcy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Paszek B., Metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym dla n zdarzeń zależnych i niezależnych. Opracowanie merytoryczne /maszynopis/, nr 156, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa- Poznań 1982.
  2. Paszek B., Przegląd metod szacowania prawdopodobieństw występowania zdarzeń demograficznych. Opracowanie merytoryczne /maszynopis/ nr 157, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1983.
  3. Paszek B. , Analiza zjawisk demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych. Opracowanie merytoryczne /maszynopis/ nr 158, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1984.
  4. Paszek B. , Prawdopodobieństwa kolejności występowania ryzyk, opracowanie merytoryczne /maszynopis/ nr 159, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1985.
  5. Wierzchosławski S., Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania wielkości i struktury rodziny oraz gospodarstwa domowego. Raport syntetyczny kierownika tematu 11.5.4.05. /maszynopis/ nr 181 , archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1986.
  6. Feichtlnger G., Genographiache Analyse und populatlons dynamische Modell. Grundzuge der BevOlkerunga mathematik, Springer Varlag i Wien, New York 1979, a. 99 i nast.
  7. Wierzchosławski S., Król D., Model cyklu życia rodziny w ujęciu G. Feichtingerai H.Hansluwki, Poznań 1982, Raport zad. bad.11.5.4.01.
  8. Paradysz J., Odstępy intergenetyczne w przekrojowej analizie płodności, Poznań 1983, Raport zad. bad. 11.5.4.01 .F.
  9. Paradysz J., Wzdłużna analiza płodności kobiet, Poznań 1985, zad. bad. 11.5.4.01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu