BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachowicz Piotr
Tytuł
Funt szterling i brytyjska polityka pieniężna w latach 1945-2010
Pound Sterling and British Monetary Policy Between 1945-2010
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 2, s. 147-167
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Inflacja, Polityka walutowa, Polityka pieniężna
Financial crisis, Inflation, Exchange rate policy, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Po II wojnie światowej Wielka Brytania definitywnie utraciła pozycję ekonomicznego mocarstwa na skalę światową. Równolegle na znaczeniu tracił funt szterling. W tych okolicznościach przed brytyjskimi władzami monetarnymi stanęły następujące pytania o cele i metody polityki monetarnej. Czy priorytetem ma być utrzymanie pozycji międzynarodowej funta i czy ten cel należy urzeczywistniać samodzielnie, czy we współpracy z USA i Europą Zachodnią? Czy też może należy położyć nacisk na osiąganie celów wewnętrznych, czyli wspieranie koniunktury i walkę z bezrobociem? Problem polegał na tym, że cele te były wzajemnie sprzeczne i trzeba było urzeczywistniać jeden kosztem drugiego. Poniższy tekst stanowi próbę syntetycznego pokazania, jak władze brytyjskie radziły sobie z tym dylematem oraz w jaki sposób ich polityka wpłynęła na wewnętrzną i międzynarodową pozycję funta po II wojnie światowej. (fragment tekstu)

The paper analyses two fundamental questions of British monetary policy after Second World War and the policies implemented as answers to them. The dilemma analysed was whether to support strong international position of pound or internal development? In the end the British government was not able to choose it's priority and in consequence the policy implemented was icoherent and the results mixed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blair T., Podróż, Wydawnictwo Sonia Braga, Katowice 2011, s. 707.
 2. Blair A., Saving the Pound? Britain's Road to Monetary Union, Pearson Education Ltd, Harlow 2002, s. 53-55.
 3. Brown G., Beyond the Crash. Overcoming the First Crisis of Globalisation, Simon & Schuster UK Ltd, London 2010, s. 186-192, 282.
 4. Cain P. J., Hopkins A. G., British Imperialism: Crisis and Deconstruction, Logan, London-New York 1993, s. 75-80.
 5. Cairncross A., Reconversion, 1945-51, w: The British Economy since 1945, red. N.F.R. Crafts, N. Woodward, Clarendon Press, Oxford 1991, s. 25-27.
 6. Cairncross A., Eichengreen B., Sterling in Decline: The Devaluations of 1931, 1949 and 1967, Blackwell, Oxford 1983, s. 112-113.
 7. Cairncross A., The British Economy since 1945, Economic Policy and Performance, Blackwell, Oxford-Cambridge, Mass. 1995, s. 124-125.
 8. Conan A. R., The Sterling Area, Macmillan & Co. Ltd, London 1952, s. 70.
 9. Fischer S., Monetary Policy, w: The Performance of British Economy, red. R. Dornbusch, R. Layard, Clarendon Press, Oxford 1987, s. 13.
 10. Eichengreen B., Globalizing Capital: a History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton 2008, s. 94-96.
 11. Gardner P., The Collapse of the Bretton Woods Fixe Exchange Rate System, w: A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform, red. M.D. Bordo, B. Eichengreen, National Bureau of Economic Research, Chicago 1993, s. 463-466.
 12. Glyn A., Wood S., Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, w: Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, wybór i oprac. T. Kowalik, Scholar, Warszawa 2001, s. 80-81.
 13. Ikenberry G. J., The Political Origins of Bretton Woods, w: A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform, red. M.D. Bordo, B. Eichengreen, National Bureau of Economic Research, Chicago 1993, s. 161-164, 172-175.
 14. Jachowicz P., Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2009, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. nauk. J. Osiński, S. "Zrozumieć Kryzys" z. 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 67-82.
 15. Jachowicz P., Czy David Cameron idzie w ślady Margaret Thatcher?, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 199-209.
 16. Johnson C., The Economy under Mrs Thatcher 1979-1990, Penguin Books, London 1991, s. 280.
 17. Kenwood A. G., Lougheed A. L., The Growth of the International Economy 1820-1960, An Introductory Text, State University of New York Press, New York 1971, s. 151-173.
 18. Kołodziejczyk -Konarska K., Unia gospodarczo -walutowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 16-17.
 19. Miller J. D. B., Survey of Commonwealth Affairs: Problems of Expansion and Attrition 1953-1969, Oxford University Press, London- New York-Toronto 1974, s. 297.
 20. Meyer F. V., Britain, the Sterling Area and Europe, Bowes & Bowes, Cambridge 1952, s. 31, 40-42.
 21. Peden G. C., British Economic and Social Policy. Lloyd Geoge to Margaret Thatcher, Philip Allan Publ. Ltd, Oxford 1985, s. 172-173.
 22. Sayers R., Financial policy, 1939-45, Longmans, Green & Co., London 1956, s. 238-251.
 23. Schenk C. R., The Decline od Sterling, Managing the Retreat of an International Currency, 1945-1992, Cambridge University Press, Cambridge, UK-New York 2010, s. 38-39, 83-92.
 24. Scott F. G., The Balance of Payments Crises, w: The British Economy in the Nieneteen -Fifties, red. G.D.N. Worwick, P.H. Ady, Claredon Press, Oxford 1962, s. 212-217.
 25. Thatcher M., Lata na Downing Street, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1996, s. 114-115.
 26. The Sterling Area. An American Analysis, red. J.M. Cassels, London 1951, s. 137.
 27. Walters A., Britain's Economic Renaissance. Margaret Thatcher's Reforms 1979-1984, Oxford University Press, Oxford 1986, s. 76-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu