BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał ludzki w dobie kryzysu
The Human Capital in A Hard Time of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 289-300, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kryzys gospodarczy
Human capital, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany otoczenia we współcześnie działających przedsiębiorstwach są generatorami sytuacji kryzysotwórczych, mających niebagatelny wpływ na funkcjonowanie tychże firm, a także na prowadzoną w nich politykę kadrową, odpowiedzialną za kapitał ludzki. Artykuł ma na celu podkreślić szczególną rolę kapitału ludzkiego jako podstawowego źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedstawia także strategie dotyczące działu HR na czas kryzysu, praktyczne wskazówki i porady w tym zakresie. Podsumowując, warto w czasach kryzysu zadbać o kapitał ludzki, gdyż jest on kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. (abstrakt autora)

Dynamic changes in the contemporary operating enterprises generate crisis. They have a substantial impact on the functioning of these companies and its own personnel policy, which is responsible for human capital at all. The article presents a special role of human capital as a fundamental source of a competitive advantage of every company. It also presents strategies for the HR department during the period of the crisis, including practical tips and advice in this regard. In conclusion, now, in time of crisis, thinking about human resources plays an important role because it is a key factor in the success of any enterprise. It's precious to realize that the use of an adequate policy in this area can bring long-term benefits in the future. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992, s. 138-139.
 2. : M.K. Nowakowski, M.L. Rzemienia, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003, s. 28.
 3. A. Zelek, Kryzys czyściec, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 1 (131), s. 31.
 4. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegeń-Maciąg, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 30.
 5. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 75.
 6. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 45.
 7. J. Law, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 15.
 8. P. Sebastian, A Special Background Report on Trends in Industry and Finance, "Wall Street Journal", 30.09.1999.
 9. B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Urlich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 60-90.
 10. S. Kosiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 40-41.
 11. D. Ulrich, W. Brockbank, Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 18-19.
 12. P.F. Drucker, Then Information Executives Truly Reed, "Harvard Business Review", styczeń- luty 1995, s. 54.
 13. A. Lozano Platonoff, System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 82-84.
 14. A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002, s. 178.
 15. P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Kraków 1995, s. 15, 226- 227.
 16. R. Reinfuss, Zarządzanie potencjałem ludzkim w dobie kryzysu, Warszawa, 29 kwietnia 2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/4653.pdf (czerwiec 2009).
 17. J. Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 19.
 18. M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22.
 19. B. Lundén, SIM - Speed Intuition Management. Nowoczesny sposób zarządzania, oprac. R. Młodzikowska, BL Info, Gdańsk 2003, s. 33-37.
 20. P. Piasecki, Inwestycje w kapitał ludzki receptą na kryzys, http://www.pifs.org.pl/aktualnosci/ czytaj/4514.html (20.04.2009).
 21. M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 478.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu